Medlemsundersøkelse i Stiftelsen Ett skritt videre (2017)

Ingvild Sellereite og Terje Stølan (bildet) er to av de ansvarlige for tilbudet til Stiftelsen Ett skritt videre (FIRE). I 2016 innledet stiftelsen et samarbeid med KBT for å gjennomføre en medlemsundersøkelse for tilbudet ved hjelp av Bruker Spør Bruker-metoden. Funnene fra undersøkelsen tyder på at FIRE’s tilbud knyttet til fysisk aktivitet og bistand i frivillig sektor, representerer et viktig supplement til det ordinære hjelpeapparatet for personer som vil et skritt videre.

Visjonen til Stiftelsen FIRE er at «Alle skal få dekket sine behov for fritidstilbud, utdanning, arbeidstrening, arbeid og nettverk i et trygt og rusfritt miljø». Tilbudet deres er mangfoldig, men kjernevirksomheten til FIRE er fysisk aktivitet og ulike idrettsarrangementer for sine medlemmer, bl.a. FIRE Cup og FIRE Triatlon. FIRE er en medlemsbasert stiftelse som per dags dato har avdelinger i Kristiansund og Trondheim, med over 500 deltagere som er med på aktiviteter i løpet av et år. Av disse er ca. 200 betalende medlemmer i FIRE.

Samarbeidsavtalen mellom Stiftelsen Ett skritt videre og KBT går ut på at KBTs ansatte deltar på treninger sammen med FIRE-medlemmene, samtidig som de gjennomfører en medlemsundersøkelse.

I undersøkelsen beskrives FIRE som «Et fritidstilbud med trygge rammer». Forøvrig viser undersøkelsen følgende:

  • FIRE Stiftelsen gir et bredt tilbud av fysisk aktivitet for sine medlemmer, hvor de fleste finner noe som interesserer. Spørsmålet om medlemmenes tilbud i FIRE i forhold til det offentlige er sammensatt.
  • Hovedsaklig forholder medlemmene seg til FIRE og hjelpetilbudet der, fordi det er frivillig, etter behov og etter hva den enkelte etterspør.
  • Personlige effekter i form av bedret fysisk form, selvtillit og nye ferdigheter.
  • Det er det rusfrie alternativet FIRE representerer som er viktig for mange.

Rapporten kan du lese her:

Bruker Spør Bruker evaluering, Stiftelsen Ett skritt videre (FIRE) 2017