Hvordan jobber vi i KBT med veiledning av erfaringskonsulenter?

En erfaringskonsulent er en håpsbærer

Vi i KBT er opptatt av å få flere erfaringskonsulenter inn i tjenestene. Maya Blomström jobber med å veilede erfaringskonsulenter i Trondheim kommune. Dette er et viktig tilbud som bidrar til at erfaringskonsulentene kan gjennomføre jobben sin best mulig. En erfaringskonsulent er en som selv har erfaring med å motta helse- og velferdstjenester, gjerne innen psykisk helse og/eller rus. Erfaringskonsulentene bringer en unik innsikt inn i teamene de jobber i, og kan for mange oppleves som en bringer av håp og tro på at du kan få det bedre.

Veiledning av erfaringskonsulenter i Trondheim kommune

I denne videoen forteller Maya om hva veiledning av erfaringskonsulenter innebærer og hvordan det er å være erfaringskonsulent.

Hvordan kan du bli erfaringskonsulent?

Det finnes flere veier til en jobb som erfaringskonsulent. KBT har en egen fagskole for erfaringskonsulenter. Utdanningen kombinerer teorifag med praksisperioder. Opptak for 2021 åpner 1. april og har søknadsfrist 15. april.

Vi arrangerer også kurs om erfaringskonsulentens rolle med jevne mellomrom. Kursene er både for de som jobber i helse- og velferdstjenester og folk som er nysgjerrige på hva det innebærer å være erfaringskonsulent.

KBT i sosiale medier