Musikkterapiens univers av muligheter

Veien til musikkterapi

Høsten 2020 ble prosjektet levende veiledere lansert. Samarbeidet mellom Statsforvalteren i Trøndelag, KBT, NAPHA, KoRus Midt, RIO og Mental Helse har tent en liten gnist innen trøndersk helsetjeneste. Nå hjelper Erlend fra KBT og Sandra fra Namsos kommune ulike instanser i Trøndelag å finne ut hvordan de kan få musikkterapien inn i sine tjenester.  

Sandra Ingebretsen (foto: Truls Breiby)

Erlend Wormdahl (bilde)

Erlend Wormdahl (foto: Silje Margrethe)

Sandra Ingebretsen og Erlend D. Wormdahl inviterer kommuner og spesialisthelsetjenester inn i musikkterapiens univers.

Musikkens kraft 

Musikkens evne til å forsterke eller få fram følelser er viden kjent. Tenk bare på filmmusikk, eller hvordan musikk brukes i reklame. Musikk blir bevisst brukt som virkemiddel på treningssentre og i butikker. De fleste som har drevet med musikk på ett eller annet nivå har også kjent på kroppen hvor mektig musikken kan være når flere skaper den sammen. At musikk kan brukes i helsefremmende arbeid er derfor ganske naturlig. 

Musikk som helsetilbud 

Musikkterapi er et ganske nytt fagfelt og har utrolig mange muligheter. Innen psykisk helse har musikk dokumentert effekt, og musikkterapi er anbefalt både i forebygging, behandling og oppfølging i psykisk helsevern og kommunale tjenester.  Med veiledning for kommuner og spesialisthelsetjeneste i Trøndelag håper vi å bidra til en økt bevissthet rundt helsefremmede måter å bruke musikken.   

Hva kan du få til av musikkterapeutiske tilbud med de ressursene du har i dag?  

Erlend og Sandra har førstehånds erfaring med å etablere musikkterapeutiske tilbud. På treffstedet Glimt recoverysenter i Trondheim har Erlend vært en drivkraft. På senteret er det flere lavterskeltilbud, og mye er mulig å gjennomføre uten de store økonomiske ressursene. Samtidig har han fått erfaring med hvilke støtteordninger du kan benytte for å få midler til utstyr. I løpet av ett år har senteret fått flere deltakere som helt tydelig har hatt stor nytte av tilbudet.  

– Jeg har sett folk prøve et nytt instrument og finne en ny ressurs i seg selv. Jeg har sett folk få produsert sin første EP og stolt vise den fram til vennene sine. 

Erlend D. Wormdahl
Glimt Recoverysenter er musikk et viktig verktøy for å fremme helse. Her fra en Live-session ved senteret før jul i 2020.

Få hjelp til å finne ut hva som fungerer der du er 

løpet av prosjektet med levende veiledere har Erlend oppdaget at det finnes mange lokale krefter vi kan benytte oss av. Spesielt gjorde koret til FIRE-stiftelsen inntrykk på Erlend. Fra Lade behandlingssenter møtte han stort engasjement fra nytenkende mennesker som har sett potensialet til musikkterapien.  

I Indre Fosen har de levende veilederne også møtt stor interesse for musikkbaserte aktiviteter. Der har de diskutert ulike muligheter til å inkludere musikkterapi i forskjellige institusjoner, som kulturskolen, botilbud eller de kommunale tjenestene for psykisk helse og rus.   

Erlend understreker at det er viktig å finne ut hva som fungerer der du er. Det er fort gjort å være for opptatt av metode, og vel så viktig å se på det sosiale nettverket. Hva kan bidra til å utvide et sosialt nettverk der du er? Se på det som en møteplass!   

– Jeg ser hvor viktig det er å ha en plass som Glimt Recoverysenter. Det er jo en måte å gjøre det på, å ha et sted hvor man samles om musikk.

Erlend D. Wormdahl

Har du spørsmål om musikkterapi? Ta kontakt:

Erlend Daaland Wormdahl
E-post: Erlend.Wormdahl@kbtkompetanse.no 
Telefon: 989 07 145


Sandra Ingebretsen
E-post: sandra.ingebretsen2@namsos.kulturskole.no 
Telefon: 481 09 832

Musikkterapeutiske tilbud i startgropa 

Også Sandra Ingebretsen har personlig erfaring med å starte musikkterapeutiske tilbud med få ressurser tilgjengelig. I 2017 startet den engasjerte musikkterapeuten Syng deg friskere-koret i Namsos. Den gangen var det en del av kommunens forebyggende tilbud innen rus og psykiske helsetjenester. Koret er et lavterskeltilbud for alle, tilrettelagt sosialt og musikalsk i større grad enn et «vanlig» kor. Her blir det tilrettelagt for at alle får brukt seg selv, uansett musikalsk nivå. Å delta i koret skal være artig og føre til mestring, og det er helt greit om du ikke kan være med hver øvelse.  

I koret samarbeider Sandra med en medinstruktør. Dette har vært en suksessfaktor for koret. Det å ha et godt samarbeid med noen som kjenner deltakerne i koret føles trygt både for instruktører og korister. Etter kommunesammenslåing og omstrukturering i kommunens helsetilbud har koret bestått. Nå som et lavterskeltilbud i kulturskolen, hvor Sandra har en fulltidsstilling.  

Vi i Namsos – et multikulturelt musikkprosjekt 

I Namsos kulturskole jobber Sandra med musikk på mange ulike måter, og hun prøver å få inn så mye musikkterapi hun kan. Blant annet jobber hun med slagpasienter, ungdommer med ulike utfordringer og musikkterapi for barn mellom 1 og 4 år.  

VI i Namsos er enda et eksempel på hvordan musikken kan brukes til å skape en felles arena. Inspirert av Fargespill i Trondheim ønsker prosjektet å framheve mangfoldet av kulturuttrykk i kommunen. I prosjektet hjelper profesjonelle musikere deltakerne å hente fram sine iboende ressurser.  

Musikkens magi – Sandra oppdaget musikkterapien i sandkassa 

I følge Sandra Ingebretsen er musikken ressurssøkende i seg selv. Det handler ikke om hva du mangler, men hva du har. Det handler om mestring. Sandras første møte med hvordan musikken kan få fram ressursene i folk fikk hun før hun hadde hørt om musikkterapi selv. Da hun jobbet litt i barnehage etter å ha gått musikklinja, møtte hun en gutt med spesielle sammensatte behov.  

Hun hadde hørt at barnet var glad i musikk, og startet derfor med noen enkle rytmeøvelser i sandkassa. Det ble en øyeåpner for henne: hun oppdaget hva musikken kan skape mellom mennesker, og fant en ny måte å være sammen på.  

Musikkterapi – Den perfekte kombinasjon mellom å jobbe med musikk og mennesker 

Da hun senere gikk på Toneheim folkehøgskole fikk hun høre om musikkterapi for første gang. I utgangspunktet hadde hun planer om å bli utøvende musiker innen klassisk sang. Så kjente hun at noe manglet. Hun ville jobbe med mennesker også.  

Etter Toneheim flyttet hun til Oslo og begynte å studere. Der fant hun etter hvert kombinasjonen musikk og helse, og da sa det klikk. Det å jobbe med musikk og helse ble den perfekte kombinasjon.  

Musikkterapien er et fagfelt med upløyd mark  

For Erlend ble fagfeltet musikkterapi løsningen på en slags identitetskrise. Som ung trodde han lenge at han måtte velge mellom å jobbe innen helse eller musikk, og han følte seg splittet. Barndomsdrømmen var å bli ambulansearbeider. Samtidig ble musikkinteressen større og større, og på videregående var det musikklinja som gjaldt. På skolen fikk han inntrykk av at valgmulighetene var få: enten å konkurrere om en sjelden musikerstilling eller å prøve seg som frilansmusiker.   

– Det finnes mange måter å bruke musikk på! Musikkterapi er en bra kombinasjon for meg. Jeg har alltid hatt behov for å jobbe med mennesker. Samtidig får jeg mye glede av å holde på med musikk, og jeg kan jo ikke slutte å spille!  

Erlend D. Wormdahl
Erlend Wormdahl ved Glimt Recoverysenter (bilde)
Erlend er musikkterapeut og teamleder ved Glimt Recoverysenter. Etter ett års drift deler han sine erfaringer med å tilrettelegge for musikkterapi gjennom prosjektet levende veiledere (Foto: Silje Margrethe).

For Erlend er det også spennende å være i et yrke som fremdeles er i utvikling. De som jobber som musikkterapeuter nå, skriver historie. De får være med å diskutere og reflektere rundt fagfeltet.   

– Jeg ser for meg at jeg kan bli pensjonist fra dette yrket. Når jeg er på jobb er det noe som rører meg personlig. Jeg opplever at jeg ikke er på jobb, og må klype meg i arma. Det er så artig!  

Erlend D. Wormdahl

Glimt Recoverysenter – et sosialt fellesskap   

I jobben som musikkterapeut har Erlend fått mange gode møter med mennesker. Han har lært at det er ikke så viktig hvor du kommer fra, men hvor du vil. Hva ønsker du, og hva vil du nå? Vi får veldig gode tilbakemeldinger på Glimt Recoverysenter. Det er tydelig at stedet er viktig for folk.  

Med musikkstudio, øvingsrom og instrumenter til utlån er det mange muligheter. Her har folk produsert sin første EP. Laget et produkt man kan stå for og vise fram til venner. Andre har prøvd et instrument for første gang og slik funnet en ny ressurs i seg selv.   

På Glimt kan du skape noe eget i et sosialt fellesskap. Og nettopp nettverket og det sosiale har gjort at recoverysenteret har fungert. Nå har nye deltakere gode forventninger når de kommer til Glimt, og vi får tilbakemeldinger på at folk føler seg møtt og velkommen.   

– Det å få være med folk på veien, det har vært en ære!   

Erlend D. Wormdahl

Levende veiledere er støttet av Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Trøndelag logo (bilde)

KBT i sosiale medier