KBT Fagskole i Erasmus-samarbeid  – Smart business for all

Gruppebilde - samarbeidspartnerne i Smart business for all
KBT Fagskole leder prosjektet Smart Business 4 All. Aktører fra Norge, Tyskland, Polen, Hellas og Spania vil gjøre det enklere for migranter å starte opp bedrifter i sine nye hjemland. I mars hadde prosjektet sitt første fysiske møte. Å treffes ansikt til ansikt er viktig å få til i en tidlig fase av et slikt samarbeid hvor mye av kommunikasjonen foregår digitalt. Noen måtte likevel delta digitalt, på grunn av pandemi og uroligheter i Europa. (Foto: Silje Margrethe i KBT)

Opprettelsen av KBT Fagskole har gitt nye muligheter for folk som ønsker å ta en utdanning i forberedelsen til å bli erfaringskonsulent. I tillegg det gitt KBT en ny vei inn i internasjonale forskningsprosjekter. Under to år etter at de første studentene logget seg på den først Zoom-forelesningen, er KBT Fagskole i gang med to prosjekter under Erasmus+. Det ene er  Smart Business for All, eller SMAB.

 

SMAB – Smart Business 4 All

I Smart business for all, samarbeider KBT Fagskole med aktører fra Spania, Tyskland, Polen og Hellas. Med dette prosjektet ønsker de å finne ut hvordan de kan gjøre det lettere for flyktninger og andre migranter som ønsker å starte opp bedrifter i sine nye land. Det finnes mange ressurssterke og innovative mennesker som flytter over landegrensene, men det kan være utfordrende å navigere i lover og regler i et nytt land. Både med tanke på språk og å forstå hvordan alt i et nytt land fungerer.

 

Logo Smart business for all

KBT Fagskole er leading partner

SMAB begynte som et initiativ fra InnoveED i Hellas, og det er de som har ledet arbeidet med å skrive en søknad til Erasmus+. Da prosjektet ble en realitet, tok KBT Fagskole over spakene. Karl Johan Johansen og Preben Hegland skal de to neste årene lede arbeidet med å skape nye verktøy og hjelpemidler for migranter som ønsker å starte bedrifter i Norge, Spania, Tyskland eller Hellas.

Det kan være flere barrierer for entreprenører med migrantbakgrunn, og det vil de kartlegge i SMAB gjennom casestudier i de 5 landene. De ulike samarbeidspartnerne har ulike hovedoppgaver i prosjektet, mens andre oppgaver vil gjennomføres av alle. Case-studier er en slik oppgave.

 

Overordnede mål i SMAB

  • Utarbeidet en casestudie som kartlegger dagens situasjon for entreprenører med immigrasjonsbakgrunn i Norge, Spania, Tyskland, Polen og Hellas
  • Utvikle et nettbasert program for entreprenører
  • Utvikle en ressursbank for entreprenørskap
  • Skape en såkalt «karriere KIT», nyttige verktøy for entreprenører i videoformat
  • Kvalitetssikring og evaluering av aktiviteter og resultater

Prosjektpartnere

Første fysiske møte i Trondheim

I et slikt internasjonalt samarbeid, foregår mye av kommunikasjonen over e-post, digitale møter og andre digitale verktøy. Selv om digital kommunikasjon i mange tilfeller fungerer veldig bra, kan det i slike store samarbeid være lurt å møtes fysisk innimellom. Det gjør noe med relasjonene, og det blir lettere å få avklart små og store spørsmål.

Derfor er det satt av midler i prosjektet til å kunne arrangere fysiske møter, hvor alle kommer reisende. Samarbeidspartnerne bytter på å være vertskap. Med KBT Fagskole som leder av prosjektet, ble det naturlig å invitere partnerne til Trondheim for et første møte. Det foregikk 22. mars, og i gangene til KBT og KBT Fagskole kunne vi da høre både spansk, tysk og engelsk.

Statusgjennomgang og oppklaringer

Til tross for krig og pandemi, har arbeidet rundt SMAB kommet ganske godt i gang. For å komme i mål i prosjektperioden, er det satt opp en tidsplan med frister for de ulike oppgavene i prosjektet. I et Erasmus-prosjekt skal det også rapporteres underveis.

Kommunikasjon er viktig i alle prosjekt. Det kommer ekstra tydelig fram i et samarbeid hvor partnerne har ulike morsmål og kommer fra ulike kulturer. I SMAB har de også fått erfart hvordan det som er tydelig for én, er uklart for en annen. For å gjennomføre fokusgruppeintervjuene i starten av prosjektet, har de utviklet maler for at intervjuene skal kunne finne svar på de samme spørsmålene.

Disse malene viste seg å være en kilde til usikkerhet for noen av prosjektpartnerne. Da var det fint å kunne møtes, og ta en ordentlig diskusjon på hva som skal gjøres. «Det er viktig, særlig i en tidlig fase av prosjektet, å kunne møtes fysisk og få oppklart eventuelle usikkerheter», sier prosjektleder Karl Johan Johansen.

Bilde av kursholdere Bjørn og Karl Johan
Bjørn Bratt fra Prios sammen med prosjektleder Karl Johan Johansen. De to samarbeider også om et kurs i sosialt entreprenørskap. (Foto: Silje Margrethe i KBT)

Presentasjon av en kommende entreprenør med migrantbakgrunn i Norge

Til samlingen fikk KBT Fagskole besøk av entreprenøren Aida. Hun kommer opprinnelig fra Iran, og kom til Norge for noen få år siden. Hun har en idé til en bedrift hun ønsker å sette ut i live, men har møtt på noen barrierer underveis.

Blant annet synes hun det virker for risikofylt å registrere et selskap i Norge som migrant. Hun synes det virker finansielt usikkert, med liten garanti for fremtiden. Som student, ansatt eller arbeidsledig kan du få støtte fra samfunnet gjennom ulike ordninger. Hun spør – hvor er fellesskapet for entreprenøren?

Systemet fungerer dårligere for entreprenører, selv om de bidrar til å skape jobber. Aida sitt forslag er derfor at det bør komme en finansiell støtte som ligner ordningen for studenter, arbeidsløse og andre. Hun ønsker også «a gym for entrepreneurs».

Og det er akkurat slike barrierer prosjektet SMAB ønsker å identifisere og se etter løsninger på. Les mer om prosjektet på nettsiden til KBT Fagskole.

Bilde av Aida Saremi
Aida Saremi holdt et foredrag om sin entreprenørdrøm. (Foto: Silje Margrethe i KBT)
Logo Erasmus+

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.