Fagskoleutdanning for erfaringskonsulenter

 

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) fikk høsten 2019 godkjent en fagskoleutdanning som gir 60 studiepoeng for erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid.

Utdanningen er yrkesrettet og gir både teoretisk og praktisk kompetanse med utgangspunkt i bruk av egenerfaring for å hjelpe og styrke andre.

Høsten 2020 startet KBT Fagskole opp undervisningen.

Dame som leser i en bok (bilde)

Håpsbærere i viktig samfunnsoppdrag

Yrket erfaringskonsulent er relativt nytt i Norge. Som erfaringskonsulent bruker du dine egne erfaringer som bruker eller pårørende innen helse- og velferdstjenester. Det å møte noen som har vært gjennom lignende utfordringer selv, kan være til stor nytte for en som trenger hjelp i dag. Erfaringskonsulenten bringer med seg håp og tro på at det går an å komme seg videre for en som har det vanskelig akkurat nå. Les mer om yrket på Erfaringskompetanse og Erfaringssentrum.

Det å jobbe som erfaringskonsulent kan være ganske tøft, og veldig givende. Studiet ved KBT Fagskole vil forberede deg på hva du kan møte i jobben og gi deg verktøy for å håndtere det. Studiet består både av både teoretiske og praktiske emner som går parallelt.  Det gir mulighet til å bruke det du møter i praksis til å reflektere i de teoretiske emnene.

Flere fra første kull ute i jobb

Allerede før første studieår i KBT Fagskoles historie var over, hadde flere fått jobb som erfaringskonsulent. En av dem er Mickael, som i denne saken forteller både om hvordan det har vært å være student ved KBT Fagskole for en som har vært lenge borte fra skolebenken, og hvordan han fikk jobb som erfaringskonsulent i NAV.

 

Opptaket for studieåret 2021/2022 åpnet 1. april. Ordinær søknadsfrist er 15. april 2021, og søknader som blir sendt inn etter dette blir satt på venteliste. Det innebærer at søknaden kan bli tatt til vurdering om det er flere ledige plasser.  Mer informasjon om søknadsprosessen og opptakskrav finner du på nettsiden til KBT Fagskole.

Ledige stillinger i KBT Fagskole for erfaringskonsulenter legges ut på fagskolens nettside. Der er det også en egen søknadsportal.

Filmer om fagskolen og rollen som erfaringskonsulent