Opptaket for studieåret 2023/24 åpner 20. mars. Ordinær søknadsfrist er 15. april, og søknader som blir sendt inn etter dette blir satt på venteliste. Det innebærer at søknaden kan bli tatt til vurdering om det er flere ledige plasser.  Mer informasjon om søknadsprosessen og opptakskrav finner du på nettsiden til KBT Fagskole.

 

Spørsmål? Ta kontakt på fagskole@kbtkompetanse.no eller telefon +47 973 41 833

Høyere yrkesfaglig utdanning siden 2020

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) fikk høsten 2019 godkjent en fagskoleutdanning som gir 60 studiepoeng for erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid. I dag er KBT Fagskole organisert som et eget AS, og holder til i samme lokaler som stiftelsen KBT. I 2022 fikk KBT Fagskole NOKUT-akkreditert sitt andre studie, sosialt entreprenørskap, med planlagt oppstart høsten 2023.

Utdanningen er yrkesrettet og gir både teoretisk og praktisk kompetanse med utgangspunkt i bruk av egenerfaring for å hjelpe og styrke andre.

Høsten 2020 startet KBT Fagskole opp undervisningen.

 

Dame som leser i en bok (bilde)

En utdanning med mening

KBT Fagskole ønsker å være en vei videre til arbeid og utdanning. Den høyere yrkesfaglige utdanningen har en utstrakt bruk av realkompetansevurdering i opptak av studenter. Det vil si at du kan bli tatt opp som student basert på erfaring dersom du mangler de formelle utdanningskravene.

Høyere yrkesfalig utdanning for erfaringskonsulenter

I utdanningen for erfaringskonsulenter vil, som navnet på studiet tilsier, erfaring uansett være vesentlig. Det vil si egen- eller pårørendeerfaring fra å benytte tjenester innen psykisk helse og/eller rus.

Erfaringskonsulenter jobber både i kommuner, spesialisthelsetjenesten, private institusjoner og forvaltning. De kan være ansatt i rådgivende stillinger eller i klinisk virksomhet. Erfaringskonsulenten inngår i team på linje med andre medarbeidere. I deres rolle skal det legges vekt på at de skal fremme brukerperspektivet.  Her kan du lese om utdanningen for erfaringskonsulenter. 

Ny utdanning i 2023: sosialt entreprenørskap

I 2023 kom nyheten om at KBT Fagskole kan starte opp en ny utdanningsretning: Sosialt entreprenørskap. En som jobber med sosialt entreprenørskap forsøker å utvikle nyskapende løsninger på et sosialt problem. Det kan for eksempel være et tiltak for å motvirke ensomhet og psykisk uhelse blant unge, eller å skape arbeidsplasser til mennesker som av ulike grunner har hatt utfordringer med å få jobb.

Den nye utdanningen passer både for folk som allerede har en idé de ønsker å utvikle, og andre som ønsker å drive med sosial innovasjon. Også her kan livserfaring være en fordel: Når du har kjent på kroppen hvordan det er å ha behov for en tjeneste, så har du kanskje også noen tanker om hva som skal til for at tjenestene skal treffe behovene dine bedre. Les mer om utdanningen og hva sosialt entreprenørskap er her.

 

Filmer om fagskolen og rollen som erfaringskonsulent

Film om erfaringskonsulenter i tjenesteutvikling

Denne filmen er laget av Utviklingssenter for psykisk helse- og rusarbeid i Bydel Gamle Oslo i samarbeid med EUCOMS-nettverket og Kubrix film.