Mange muligheter for utendørsterapi på Power-gården

Veien inn til Power-gården (bilde)
Powergården ligger idyllisk til i Bymarka i Trondheim. Foreningen Power - på rett vei har drevet stedet i 6 år, og stedet brukes aktivt av flere tjenester. På Power-gården har de flere frivillige, og plass til flere.

Mange muligheter for utendørsterapi på Power-gården

Etter å ha deltatt i et prosjekt om utendørsterapi i Trøndelag siden 2020, har KBT nå også blitt med i en ressursgruppe for gården til Foreningen Power – På rett vei . Foruten KBT består denne gruppen av NAPHA, KoRus og Medvandrerne.

Power-gården ligger idyllisk til i Østre Tømmerdal i Bymarka, og er allerede brukt av flere tjenester i Trondheim.  På en fagdag i januar samlet vi oss for å diskutere potensialet og mulighetene for gården. Målet for dagen er å bidra til at gården utvikles med medvirkning fra de som skal bruke den.

 

Skal finne ut hvordan Power-gården kan bli midt i blinken for flere

KBT’s delegasjon til fagdagen ankommer Power-gården en passe kald januardag i 2022. I enden av veien i det snødekte landskapet åpenbarer det seg en bygningsmasse som ser ut til å være i litt ulik stand. Vi trasker forbi et skilt hvor det står POWER på rett vei og inn i en varm stue med knitrende peis.

Her skal vi tilbringe deler av dagen og jobbe i grupper for å finne ut hva slags skjult potensiale Powergården har for ulike behandlingstilbud innen psykisk helse og rus i byen, og for å være et lavterskeltilbud i seg selv. Før vi begynner arbeidet har vi en presentasjonsrunde og får vite dagens plan. Vi skal jobbe med tre oppgaver: En som handler om hvilke aktiviteter som kan fungere på Power-gården, en som handler om motivasjon for å bruke området og en visuell oppgave hvor vi skal bygge en modell av gården.

Gruppearbeid (bilde)
På fagdagen fikk vi blant annet i oppdrag å bygge Power-gården slik vi så for oss at den kunne bli ved hjelp av treklosser og kvister. Det førte til stort engasjement blant de frammøtte.

«Det her kan bli en stor gård til slutt!»

 

 

I Bymarka møter vi blant andre Hege fra det helt nye tilbudet i Trondheim, Steg for steg (Blå kors), Ragnhild fra Lade behandlingssenter, 3 ergoterapistudenter som skriver oppgave om hvordan friluftsliv kan fungere i en recoveryprosess, Kristian som er på gården to dager i uka og Krister som både har bidratt både som frivillig og i en betalt prosjektstilling på Powergården.

Utendørsterapi er kostnadseffektivt – og god samfunnsøkonomi

I området er også Sigrid Rohde fra KoRus, som omtaler seg selv som ildsjel nummer 1 for å sette utendørsterapi på dagsorden. KoRus jobber sammen med NAPHA, Medvandrerne og KBT med å sette utendørsterapi på dagsorden. Og det er det mange grunner til å gjøre. Eller som Sigrid sier:

 

«Det er så mange grunner for å holde på med dette – både økonomisk og ellers!»

 

For det er mange muligheter til å drive recoveryorientert behandling med skog og mark som arena, som slett ikke trenger koste skjorta. Et godt eksempel på Power-gården slik den er nå, er økseblinken. Du trenger litt treverk, spiker, maling og ei øks. Og et område med god klaring. Vips så har du en engasjerende aktivitet i det fri som kan bidra til å gjøre turen ekstra minneverdig. Mannsposten på Lade behandlingssenter opplevde at økseblinken falt i smak med en gang da de besøkte stedet første gang. «Det må være artig å være på tur», sier de.

Blink for øksekasting (bilde)
Blinken for østekasting har allerede gitt mange gode opplevelser for folk som har vært innom Power-gården. Også på fagdagen ble øksekasting på blink en populær aktivitet.

På fagdagen fikk deltakerne lov til å fantasere fritt om hva slags aktiviteter som hadde vært fint å ha på Power-gården, uten å ta hensyn til økonomi og andre praktiske spørsmål. Selv da viste det seg at mange av forslagene var overraskende billige og lett gjennomførbare. Noen av eksemplene er

  • Pil og bue
  • Orienteringsløype
  • Matkurs
  • Hinderløype
  • Hengekøyeovernatting
  • Farmenuke med historien til området

Av det som koster penger, er transport kanskje noe av det viktigste. For det å lett kunne komme seg til Power-gården er viktig for å senke terskelen til å bruke stedet. Flere på fagsamlingen drømte på «Powerbussen» som kunne kjøre folk med begrenset mulighet til å komme seg dit på egen hånd.

 

Friluftstilbud kan brukes både i behandling og forebygging

De siste årene har interessen for friluftsliv skutt fart i Norge. Til og med undertegnede har hengekøye og fjellsko liggende i kottet. Og mens noen diskuterer hva slags utstyr som er best, eller hva som er den mest spektakulære toppturen, er andre opptatt av hvordan vi kan bruke friluftsliv i psykisk helsefremmende tiltak.

Power-gården brukes allerede i dag flittig av blant andre Blå Kors Lade Behandlingssenter, som har 1 turdag i uka. De tilbyr tverrfaglig, spesialisert rusbehandling (TSB) for mennesker med rusrelaterte problemer og spillavhengighet. De er opptatt av å gi pasientene gode opplevelser og mestringsfølelse når de er på tur. Spesielt poengterer de at den første opplevelsen må være god for å bygge videre motivasjon til å dra på tur.

Sigrid Rohde (bilde)
Sigrid Rohde i KoRus brenner for utendørsterapi, og omtaler seg selv som ildsjel nummer 1 for å sette utendørsterapi på dagsorden. (Foto: Silje Margrethe i KBT)

Gode opplevelser gir gode ambassadører for terapi i det fri

Positive erfaringer fra Power-gården bidrar også til å motivere flere til turene. «Vi skal ikke kimse av brukererfaringa med tanke på motivasjon», sier en av de ansatte fra Lade behandlingssenter. For de som får gode opplevelser er også de beste ambassadørene.

 

Kan Power-gården brukes til å forebygge ensomhet blant unge?

KBT jobber blant annet for å få til flere prosjekter med forebyggende tiltak for unge. Stian, som er den i KBT som jobber mest med utendørsterapi, håper Power-gården kan brukes i tilbud som søker å forebygge ensomhet blant unge. Blant annet samarbeider vi med ressursgruppen vår bestående av ungdom fra 15-20 år for å finne ut hva som er viktig for dem for at de skal bruke et sted som Power-gården.

Ved å involvere (potensielle) brukere av et slikt sted i utformingen, kan vi sørge for at det blir et treffsikkert tilbud, hvor de som kommer har eierskap til stedet. Som vi har sett trenger det ikke koste mange kronene å tilrettelegge for ulike aktiviteter.

3 studenter (bilde)
På fagdagen deltok også tre ergoterapeutstudenter. De skal være på Power-gården i 10 uker i forbindelse med en oppgave de skriver. Der utforsker de hvordan friluftsliv kan fungere i en recoveryprosess. (Foto: Silje Margrethe i KBT)

Frivillighetens år, også på Power-gården?

2022 er frivillighetens år. I Norge legges det hvert år ned en enorm samlet innsats på frivillig basis, i alt fra fritidskultur til redningstjenester. Også på Power-gården har de flere aktive frivillige, og målet er å mobilisere enda flere i året som kommer.

Per i dag har de 6 frivillige. En av tankene, er å knytte spesifikke frivillige til spesifikke tilbud, som for eksempel Lade behandlingssenter, Østmarka og Steg for steg. For noen er det viktig med stabilitet, og da kan det være positivt å møte en fast frivillig hver gang du besøker Power-gården.

Selv om vi på fagdagen skulle utforske potensialet til Power-gården, er mange muligheter tatt i bruk allerede. Blant annet har det lille drivhuset vært i bruk, og de har et eget område som passer ypperlig til å sove i hengekøye.

Er du opptatt av, eller nysgjerrig på Recovery? Bli med på webinaret "Recoverykonferansen online" 16. februar.

Konferansen Ingenting om oss uten oss arrangeres av de Regionale Brukerstyrte Sentrene, Erfaringssentrum og NAPHA. I tillegg er en rekke aktører med som samarbeidspartnere. 16. februar klokken 12-15 kan du bli med på digitalt seminar. Påmeldingen er åpen, og det er helt gratis å være med.

Program

12.00: Digitalt seminar

1. Sosial ulikhet, stigma og fattigdom:

Recoveryhjelpa i Sandnes og Elisabeth Høyland, Mestringsenheten, Sandnes kommune.

2. Utdanning, arbeid og aktivitet:

Fra levde erfaringer til kompetanse. Erfaringsskolen i Oslo. Thor Øystein Langsholt og Elin Sundsbarm, Oslo kommune, Helseetaten. 

3. Menneskerettigheter og praksiser i psykisk helse- og rusfeltet:

Psykisk helse, medborgerskap og menneskerettigheter. Henning Pettersen, Høgskolen i Innlandet.

 

14.00: Politisk samtale (mer informasjon kommer)

Flere glimt fra fagdagen på Power-gården