Presentasjon av KBT for Namsos kommune

Vi i KBT ønsker gjerne å samarbeide med kommuner om brukermedvirkning og tjenesteutvikling. Et første steg er å la kommunene bli bedre kjent med oss. Derfor sa vi gladelig ja da Namsos kommune ønsket en presentasjon om hvem vi er og hva slags typer samarbeid vi tilbyr.  

- Det er lettere å være åpen og direkte til noen med egenerfaring 

Assisterende daglig leder, Katie, kom inn i KBT-staben i vinter. Som tidligere leder i BUP, kjenner hun godt til det å skulle jobbe med brukermedvirkning fra tjenesteperspektivet. Det kan være krevende, og da er det greit å kunne samarbeide med folk som har spisskompetanse på feltet.  

Vår visjon er erfaring og fag i likeverdig dialog for bedre tjenester – vi løfter brukerstemmen. For kommuner kan vi blant annet tilby dialogmøter og å evaluere kommunale tjenester og tiltak med Bruker Spør Bruker-undersøkelser 

Vår erfaring er at det er lettere for brukere, pasienter, deltakere eller pårørende å si sin direkte mening til noen med uttalt egenerfaring. En som vet hvordan det er, eller kan være. En som representerer noe annet enn tjenesten de skal si noe om.  

Økte ressurser på barn og unge i KBT 

Et område KBT har god erfaring med, er brukerinvolvering av barn og unge. Med prosjektet Min stemme teller har vi jobbet med hvordan vi kan få reell brukermedvirkning for barn og unge. Underprosjektene har gitt tjenester tydelige tilbakemeldinger på hva som kjennes ut som et godt tilbud for ungdom.  

Den siste tiden har vi også økt ressursene på området. Hun spør tilhørerne i Namsos:  

- Er vi sikre på at vi har fått tak i det ungdommene faktisk mener?  

Vi i KBT kan hjelpe kommuner med å finne ut hvordan de kan møte ungdommen på sin egen arena, og hvordan de kan rekruttere for å få ut de unges egne synspunkt.  

Kontakt oss

Ønsker du å vite mer om hvordan KBT kan bidra til at din kommune blir bedre på brukermedvirkning? Ta kontakt 

Katie holder presentasjon for Nærøysund (bilde)
Katie forteller Nærøysund kommune om hva slags typer samarbeid vi kan tilby