Rapport fra møter i brukerpanelet i Trondheim kommune

KBT og Trondheim kommune samarbeider om prosjektet «Samhandling om brukerdreven innovasjon og tjenesteutvikling». Målet er utvikling og beskrivelse av nye måter tjenestene kan samhandle om forbedring av arbeidsformer for å få en sterkere recovery-dreining, og med en sterkere oppmerksomhet på hva som hjelper og hva som oppleves virksomt fra brukers ståsted. KBT er hovedansvarlig for drift av prosjektet, og har koordinert arbeidet med å sammensette og drive et brukerpanel som skal komme med sine vurderinger til kommunen. Dette panelet er tenkt å være dialogpart på tjenestenivå om utvikling av tjenesten og perspektiver i arbeidet.

I perioden januar til juli 2017 har 8 brukere av tjenester innen rus og psykisk helse i Trondheim kommune deltatt i et brukerpanel. Brukerne har hatt bakgrunn i og ulike erfaringer med tjenestene. I tillegg har representanter fra KBT deltatt på møtene. På noen av møtene har også andre instanser deltatt når det har vært behov for dette, for å få fram opplysninger om temaer man har fokusert på i brukerpanelet. Til sammen har det vært 10 møter.

Forfattere

Frode Myhre og Karl Johan Johansen

Rapport

Rapport fra møter i brukerpanel i Trondheim kommune, våren 2017