KBT og Trondheim kommune samarbeider om prosjektet «Samhandling om brukerdreven innovasjon og tjenesteutvikling». Målet er utvikling og beskrivelse av nye måter tjenestene kan samhandle om forbedring av arbeidsformer for å få en sterkere recovery-dreining, og med en sterkere oppmerksomhet på hva som hjelper og hva som oppleves virksomt fra brukers ståsted. KBT er hovedansvarlig for drift av prosjektet, og har koordinert arbeidet med å sammensette og drive et brukerpanel som skal komme med sine vurderinger til kommunen. Dette panelet er tenkt å være dialogpart på tjenestenivå om utvikling av tjenesten og perspektiver i arbeidet.

I perioden januar til juli 2017 har 8 brukere av tjenester innen rus og psykisk helse i Trondheim kommune deltatt i et brukerpanel. Brukerne har hatt bakgrunn i og ulike erfaringer med tjenestene. I tillegg har representanter fra KBT deltatt på møtene. På noen av møtene har også andre instanser deltatt når det har vært behov for dette, for å få fram opplysninger om temaer man har fokusert på i brukerpanelet. Til sammen har det vært 10 møter.

Forfattere

Frode Myhre og Karl Johan Johansen

Rapport

Rapport fra møter i brukerpanel i Trondheim kommune, våren 2017