Tilgjengelighetsprosjektet

Prosjektleder: Dagfinn Bjørgen

Dette er et flerårig prosjekt. Bruker Spør Bruker har siden 1998 samlet erfaringer fra rundt 2000 brukere av ulike tjenester. I 2013 ble syntesen “Hva mener brukere av psykisk helsetjenester er en god tjeneste?” publisert i psykologtidsskriftet. Nå er vi i gang med et omfattende arbeid knyttet til å oppsummere data fra 20 BSB undersøkelser i psykisk helsetjenester for å formulere anbefalinger til tjenester og styrke brukerrepresentanter med dokumentasjon på styrker og svakheter i ulike strategier for å møte brukernes behov.

Anbefalinger i et brukerperspektiv

I 2022 ble den første rapporten i rekken «anbefalinger i et brukerperspektiv» publisert. Den omhandler boligsosialt arbeid. Med utgangspunkt i rapporten har vi laget en nettside med anbefalinger for boligsosialt arbeid i et brukerperspektiv.