Uteksaminering av det aller første kullet med erfaringskonsulenter fra KBT Fagskole – en milepæl

Ordsky - hva kjennetegner en erfaringskonsulent (bilde)
18. juni hadde KBT Fagskole for erfaingskonsulenter avslutningsseremoni for det aller første kullet med studenter. I løpet av seansen skulle studentene svare på hva de mener kjennetegner en god erfaringskonsulent. Ut fra svarene ser det ut til at tjenestene kan få mange lyttende, rause og reflekterende erfaringskonsulenter.

Erfaringskonsulenter på vei videre

En stor milepæl er nådd for KBT Fagskole. Det første kullet med heltidsstudenter har tatt sin siste eksamen på fagskolestudiet for erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid. Begivenheten ble markert med en halvdigital avslutningsseremoni hvor det ble både taler, hilsener og ulike innslag.

Rektors tale til de nye erfaringskonsulentene

En tydelig stolt rektor startet avslutningsseremonien med en flott tale til studentene. Der trakk han blant annet fram det unike ved at vi nå har en høyere utdanning for erfaringskonsulenter, som kan tildele studiepoeng og fagskolegrad.

«Hensikten med å etablere denne utdanningen var å gi annerkjennelse til erfaringskompetanse, og at personer med egenerfaring som tjenestemottaker innen rus og psykisk helse kan utgjøre en forskjell i tjenestetilbudene innenfor dette feltet.»

Det var også en ydmyk rektor som talte. For på denne tiden i fjor visste man jo ikke riktig hvordan det skulle gå. Vi stod plutselig midt i en pandemi, samtidig som vi skulle starte opp en helt ny utdanning. Heldigvis skulle det uansett være en nettbasert utdanning med samlinger. Likevel ble det mange uforutsette utfordringer, og vi kan ikke si annet enn at vi er takknemlige for studentene som turte å begi seg utpå et nytt studieprogram på en ny fagskole.

Rektor Karl Johan Johansen holder tale (bilde)
Rektor Karl Johan Johansen hadde mange rosende ord til studentene på avslutningen. Han har for øvrig takket ja til å fortsette som rektor, så høstens studenter får også bli kjent med den engasjerte mannen.

Alumni-nettverk for KBT Fagskole-studenter

KBT Fagskole er kanskje ikke helt som andre fagskoler. Det er lagt opp til at studentene får tett oppfølging, og da er det fort gjort for fagskolestaben å bli glade i studentene. Derfor varmet det ekstra godt da en av studentene umiddelbart slenger hånda i været og sier «Æ e med!», når rektor presenterer tanken om å opprette et alumni-nettverk.

«Til tross for den digitale verden vi har måttet forholde oss til, har vi blitt så godt kjent med dere og så glad i dere at vi egentlig har vansker med å gi slipp på dere», sier Karl Johan Johansen i talen sin.

Riktig å etablere utdanningen for erfaringskonsulenter

Det er flere enn studentene som har lært mye det siste året. Foruten tekniske og praktiske løsninger i en ny utdanning, har vi lært mye av studentene. For de praktiske erfaringene de har hatt gjennom året, har også kommet fagskolestaben til gode.

«Vi har lært at dere som erfaringskonsulenter kan påvirke andre medarbeidere i tjenesten til refleksjon, ved å stille de grunnleggende, åpne spørsmålene.»

Det siste året har gitt oss en bekreftelse på at det var riktig å starte denne fagskoleutdanningen. Når vi nå vender nesa mot neste studieår, har vi mange gode erfaringer i ryggen. Det gjør at vi gleder oss ekstra til å ta i mot både nye studenter og deltidsstudentene vi har blitt kjent med i året som har gått.

«Nesten så vi kunne hatt bruk for flere erfaringskonsulenter i kommunen»

Kopp - Jeg er eraringskonsulent! (bilde)
De dyktige studentene våre får en kopp som viser at de var en del av det aller første kullet på KBT Fagskole. Vi er skikkelig stolte av dem, og glade for at de turte å begynne på en helt ny utdanning ved en helt ny fagskole for et år siden!

Det var flere enn rektor som ville ønske studentene lykke til videre. Siv Åse fra Orkland kommune har vært praksisveileder for en av studentene. Hun var full av lovord om erfaringskonsulenter.

Orkland kommune hadde fått noen midler for å prøve ut å ha en erfaringskonsulent i tjenesten, og de så fort mange muligheter. Faktisk måtte de begrense seg etter hvert, slik at praksisstudenten ikke ble spredt for tynt utover. For kompetansen kan være nyttig i alle ledd av virksomheten.

Vi i KBT håper det betyr at de vil satse videre på erfaringskonsulenter i Orkland.

Studenter med mange sider

Fagskolestudentene har mer enn verdifull erfaringskompetanse å by på. Mellom taler og hilsener, bydde studentene på øvelser i body & mind («det kjem te å bli kleint, men kleint e bra!»), musikk og dikt.

Diktene til student Erik rørte ved mange, og vi har fått lov til å gjengi det ene her:

 

 

Livets formel

Rikdom og magi
handler om å gi
og venner
som er der for å bli

Lite betyr gull
hvis livet føles
kaldt og sort
som kull

Ingen vil være
den ene
som står utenfor
alene

Håper og tror
at vi best
sammen
spirer og gror

 

Mange ville ønske studentene lykke til videre

Det fine med å ha digitale løsninger, er at folk kan ta en tur innom uansett hvor de befinner seg. Monika Landsverk i Erfaringssentrum ønsket studentene velkommen inn i fremtidens yrkesrolle. «Sammen er vi sterke. Vær stolte over at dere som landets første går ut med 60 poeng som erfaringskonsulent. Lykke til!»

Flere undervisere tittet også innom fra det ganske land. Astrid Weber takket for et spennende og lærerikt år, og oppfordret studentene til å fortsette å være nysgjerrige og reflekterte. Målfrid Frahm Jensen, som har holdt forelesning om varsling og advocacy ønsket også studentene lykke til videre.

Maya Blomström, som dessverre forlater KBT og Trondheim i sommer, hadde et tydelig budskap til studentene.  Et budskap om å ha troen på seg selv. For hvis du føler at du kanskje har en slags mestringsfølelse på en måte. Så ta vare på den, og ta bort «kanskje, en slags, på en måte». Da kan du nemlig si: Jeg har en mestringsfølelse!

«Ta vare på den! Klapp dere selv på skulderen og si «Æ klart det!»»

Flere studenter har fått jobbtilbud

Da gjenstår det bare for resten av oss å ønske de flotte, unike studentene våre lykke til videre (og velkommen tilbake for dem vi er så heldige å ha med oss et år til).

Det gleder oss stort å vite at minst 7 av studentene allerede har fått jobbtilbud. Vi håper dette vil gjelde mange flere veldig snart.

KBT Fagskole  - Veien videre til arbeid og utdanning

Bilde fra avslutningen til KBT fagskole
Vi var så heldige å få muligheten til å invitere noen av studentene til klasserommet vårt i Trondheim for avslutningen. Resten deltok digitalt. Da en av studentene holdt en øvelse i "body & mind" fikk både fysiske og digitale deltakere løsnet opp i stive skuldre.
Student med musikalsk innslag (bilde)
Mickael Sommerseth, som allerede har begynt i jobb som erfaringskonsulent i NAV, fikk opp stemninga med sitt musikalske innslag.
Student Erik med diktsamling (bilde)
Student Erik rørte alle med diktene sine.
Staben i KBT Fagskole (bilde)
Karl Johan Johansen, Maya Blomström, Stian W. Pedersen, Dagfinn Bjørgen og Anne Hirrich fikk blomster fra de flotte studentene ved KBT Fagskole for erfaringskonsulenter.

Så, hvordan føles det?

Anne Hirrich taler til studentene (bilde)
-Å avslutte er litt antiklimaks. Jeg føler meg ikke ferdig. Jeg føler meg klar for oppstart og ser fram til å møte nye studenter. Samtidig håper jeg å holde kontakt med de gamle studentene. Jeg føler meg også rørt. Jeg har sett utviklingen til studentene, det har vært givende. Det føltes godt å samles og å markere dette på en god måte. Alt har vært usikkert helt fram til tirsdag, da det ble klart at en slik markering var gjennomførbart. Det sier administrasjonssekretær Anne Hirrich. Trondheim hadde strenge covid-forskrifter som ble litt løst opp bare dager før avslutningen. Lenge så det ut som hele avslutningen måtte gjennomføres digitalt, til nyheten om lettelser kom tidligere samme uke som avslutningen.
Maya Blomström (bilde)
Maya Blomström: - Vi har fått til mye! Vi har blitt kjent med studentene og blitt glade i dem! Det har vært en reise – helt fantastisk! Det har vært en stor utvikling for egen del, og det har vært spennende å følge studentene gjennom året.
Student (bilde)
Student Elizabeth om hvordan det er å være på avslutningen for studieåret: - Det føles rart, nesten litt uvirkelig!