Inspirasjonswebinar 25.03.2021

To glade menn med gitar (bilde)

Bli med på gratis inspirasjonsseminar 25. mars!

I dette webinaret vil musikkterapeutene Sandra Ingebretsen og Erlend Wormdahl presentere to aktuelle musikktiltak for personer med rus- og/eller psykiske helseutfordringer: helsekor og musikk-kafe.

Les mer

Bli med på gratis forskningskurs

Har du erfaring med å bruke psykisk helse- og/eller rustjenester? Bli med på kurset som gjør deg i stand til å bidra til at de viktige og riktige spørsmålene blir stilt i forskningen.

21. oktober starter en ny runde av kurset Bruker-Elf. Meld deg på nå!

Les mer

Erfaringskonsulentkurs høsten 2020

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling KBT inviterer med dette til kurs om erfaringskonsulentens funksjon i psykisk helse- og rustjenester i Norge. Kurset vil være et webinar over fire samlinger og vil ha oppstart torsdag 27. august klokken 13:00. Samlingene vil være på torsdager fra klokken 13:00-15:00 og ha et nytt tema for hver samling. Samlingene…

Les mer