Siste nytt fra KBT

Arkiv nyhetssaker

Forskningssamarbeid Canada-Norge – Operasjonalisering av erfaringsdrevet innovasjon gjennom integrasjon av erfaringskonsulenter i helsevesenet

29. november 2017

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) og the Health Leadership Academy, McMaster University er i gang med et forskningssamarbeid. Vi gjennomfører en studie for å kartlegge og sammenligne arbeidet til erfaringskonsulenter i landene. I første omgang handler prosjektet om erfaringskonsulenter i spesialisthelsetjenesten/ved sykehus. Hensikten er å sammenligne hvordan rammevilkårene og erfaringene er med bruk av…

Vil du delta i forskningsprosjektet «Hvordan kan vi best forebygge selvmord?»

2. november 2017

I Norge har vi hatt over 20 år med omfattende statlig finansiert innsats for å forebygge selvmord. På tross av dette har forekomsten av selvmord holdt seg relativt stabil. Hensikten med studien er å bidra til å finne svar på hvorfor det ikke har vært særlig nedgang og hva som nå bør gjøres i det…

Praktisk kunnskap- Å se livsmotet i smerten

23. oktober 2017

Vi trenger å bruke flere typer kunnskap i helsevesenet. Både kvalitativ og kvantitativ forskning har et utgangspunkt i en førsteperson og et verdisyn, og selv ikke erfaringer dannes i en fordomsfri, verdisynfri kontekst. Astrid Weber, erfaringskonsulent ved Universitetssykehuset i Nord-Norge og masterstudent i praktisk kunnskap ved Nord universitet tok oss i dag gjennom en interessant,…

Min stemme teller er i gang!

23. oktober 2017

Denne uken gikk startskuddet for intervjuer i forbindelse med evalueringen av Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP) i Levanger. Tirsdag dro prosjektmedarbeiderne Ida Therese Håverstein, Pernille Letrud og Christina Kildal  sammen med Juni Raak Høiseth og Dagfinn Bjørgen til Levanger for å snakke med unge i alderen 12-18 år, og noen av deres pårørende, om hva…

Ledig jobb i KBT: En 50 % prosjektstilling erfaringskonsulent

25. september 2017

Arbeidsgiver Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling (KBT) Stillingstittel Erfaringskonsulent Frist 09.10.2017 Varighet Prosjekt Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) og Trondheim kommune etablerte høsten 2016 et felles prosjekt med ansettelser av erfaringskonsulenter i psykisk helse- og rustjenester i kommunen. Prosjektet administreres av KBT og erfaringskonsulentene vil ha arbeidssted i Trondheim kommune og KBT. Det er…

Dialogmøte om innovasjon og tjenesteutvikling – Trondheim kommune

20. september 2017

KBT og Trondheim kommunes brukerpanel har i dag hatt dialogmøte med Enhet for psykisk helse og rus, Enhet for rustjenester og Enhet for botiltak og treffsted for psykisk helse i Trondheim kommune. En sentral diskusjon på møtet var hvordan man kan få til mer differensierte boliger tilpasset folks ulike behov, samtidig som det blir rom for…

Innovasjon i samhandling med barn og unge

13. september 2017

  Den 12. september var det klart for tredje samling i KS` læringsnettverk «God samhandling med barn og unge» for kommunener fra hele landet på Værnes. Formålet med læringsnettverket er å sikre at barn og unge får den hjelpen de trenger, og tema for dagen var innovasjon og kreativt arbeid – hvordan kan kommunene tenke…

Invitasjon til workshop: Hva er kvalitet i treffstedstilbud i kommuner?

8. september 2017

Foto: Heidi Westerlund KBT inviterer til workshop om treffsteder den 29. september I det flerårige tilgjengelighetsprosjektet er det siden 1998 blitt samlet erfaringer fra rundt 2000 brukere av ulike tjenester. I år er det bl.a. treffsteder som står i fokus, og i den sammenheng vil vi invitere deg til workshop.  Workshopen er en del av…

Alternativer til tvang finnes – Pasientenes endringsforslag støttes av forskningen

7. september 2017

KBT var i går 6. september invitert til fagdag om brukerorienterte alternativer til tvang, pasienters erfaringer med tvang og samtykkekompetanse ved UNN Åsgård. Fagdagen ble holdt i anledning det nye kravet til vurdering av samtykkekompetanse i lov om psykisk helsevern. KBT ved Dagfinn Bjørgen presenterte alternativer til tvang med basis i ressursheftene Alternativer til tvang…

Skal sammenligne bruk av erfaringskonsulenter i Norge og Canada

5. september 2017

Ansatte og styret i KBT gjennomførte høsten 2016 en vellykket studietur til Ontario i Canada, og besøkte aktuelle virksomheter innenfor psykisk helse- og rusfeltet. Vi besøkte brukerstyrte sentre som Krasman Centre og Stella’s place samt Canadian Mental Health Association Toronto, Ontario Evaluation Society, St. Joseph’s Health Centre Toronto  og McMaster University. Som et resultat av…