Siste nytt fra KBT

Arkiv nyhetssaker

Invitasjon til workshop: brukeres forhold til medikamenter i behandling

20. april 2017

Vi inviterer til workshop om medikamentenes plass i behandling av psykiske lidelser og innføring av medisinfrie tilbud i helseforetakene. KBT arbeider for tiden med å systematisere brukererfaringene som er fremkommet i løpet av vårt årelange arbeid med Bruker Spør Bruker-undersøkelser, for å avdekke hvordan helsetjenester best kan utformes for å gi kvalitet. Undersøkelsene vil suppleres…

KBT-rapport brukt i ny veileder

11. april 2017

Annika Alexandersen (venstre), Astrid Weber (høyre), forfatterne av rapporten «Jeg er redd jeg aldri skal komme meg ut av dette». KBTs rapport «Jeg er redd jeg aldri skal komme meg ut av dette» blir brukt som underlag i utkastet til et nytt rundskriv om kompetansebasert modell i psykisk helsevern. Rapporten er en Bruker Spør Bruker-evaluering…

Vil du delta i forskningsprosjektet «Hvordan kan vi best forebygge selvmord»?

3. april 2017

I Norge har vi hatt over 20 år med omfattende statlig finansiert innsats for å forebygge selvmord. På tross av dette har forekomsten av selvmord holdt seg relativt stabil. Hensikten med studien er å bidra til å finne svar på hvorfor det ikke har vært særlig nedgang og hva som nå bør gjøres i det…

Sett den som trenger hjelp i fokus

16. mars 2017

Fra venstre: Bjørnar Fauske Bye, Vilde Jektvik Rønning, Maren Hamre, Johanne Bakken Moe og Christina Kildal Johanne Bakken Moe og Christina Kildal, som jobber som prosjektmedarbeidere i prosjektet Min Stemme Teller, deltok på andre samling i KS’ læringsnettverk for «God samhandling barn og unge» i Midt-Norge. Sammen med representanter fra Mental Helse Ungdom (MHU) ble…

Spiseforstyrrelser og tilfriskning – Hva har brukerne selv behov for?

9. mars 2017

Fra venstre: Juni Raak Høiseth, Annika Alexandersen, Gunn Pettersen og Dagfinn Bjørgen. KBT Midt-Norge og ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser har fått støtte fra Extrastiftelsen til å gjennomføre en Bruker Spør Bruker-undersøkelse. I prosjektet skal det undersøkes hva tidligere pasienter selv opplever som viktige behov både før, under og etter avsluttet behandling for en spiseforstyrrelse.…

Global Trigger Tools – Forbedring av psykiatrisk behandling

27. februar 2017

  Det er viktig at personer med brukererfaring deltar og påvirker der de kan. På den måten kan vi få et bedre helsevesen for dem det gjelder – nemlig pasienter, brukere og pårørende. Helseforetak i Norge er pålagt å måle forekomst av pasientskader, og innen somatikken bruker man verktøyet Global Trigger Tools. Metoden består av…

Vil du dele dine erfaringer med å motta behandling for spiseforstyrrelser?

13. februar 2017

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling i Midt-Norge (KBT Midt-Norge) og ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser har fått støtte fra Extrastiftelsen til å gjennomføre et prosjekt der vi skal undersøke hvilke erfaringer tidligere pasienter med spiseforstyrrelser har når det kommer til hva som var deres behov for hjelp, før de oppsøkte behandling, underveis i tilfriskningsprosessen, mens de var…

FIRE – Ett skritt videre

2. februar 2017

KBTs ansatte sammen med FIREs Ove Wigum (nederst til venstre) og Ingvild Sellereite (øverst til høyre). KBT har innledet et samarbeid med stiftelsen FIRE – Ett Skritt Videre. FIRE ble stiftet i 2008 av Wenche Slemmelid Olsen og Terje Stølan. Sammen hadde de et ønske om å gi sosialt og sportslig tilbud til tidligere rusmisbrukere…

Hvordan oppleves det å bli innlagt?

16. januar 2017

Marian Ådnanes Heidi Westerlund KBT Midt-Norge er for tiden inne i et samarbeid med SINTEF Helse om et europeisk forskningsprosjekt som omhandler brukererfaringer med innleggelse i psykisk helsevern. Vi søker deg som kan ha interesse av å dele dine erfaringer med dette til et fokusgruppeintervju i februar. Marian Ådnanes (bildet til venstre), som er forskningsleder…