Arkiv nyhetssaker

Innovasjon i samhandling med barn og unge

13. september 2017

  Den 12. september var det klart for tredje samling i KS` læringsnettverk «God samhandling med barn og unge» for kommunener fra hele landet på Værnes. Formålet med læringsnettverket er å sikre at barn og unge får den hjelpen de trenger, og tema for dagen var innovasjon og kreativt arbeid – hvordan kan kommunene tenke…

Invitasjon til workshop: Hva er kvalitet i treffstedstilbud i kommuner?

8. september 2017

Foto: Heidi Westerlund KBT inviterer til workshop om treffsteder den 29. september I det flerårige tilgjengelighetsprosjektet er det siden 1998 blitt samlet erfaringer fra rundt 2000 brukere av ulike tjenester. I år er det bl.a. treffsteder som står i fokus, og i den sammenheng vil vi invitere deg til workshop.  Workshopen er en del av…

Alternativer til tvang finnes – Pasientenes endringsforslag støttes av forskningen

7. september 2017

KBT var i går 6. september invitert til fagdag om brukerorienterte alternativer til tvang, pasienters erfaringer med tvang og samtykkekompetanse ved UNN Åsgård. Fagdagen ble holdt i anledning det nye kravet til vurdering av samtykkekompetanse i lov om psykisk helsevern. KBT ved Dagfinn Bjørgen presenterte alternativer til tvang med basis i ressursheftene Alternativer til tvang…

Skal sammenligne bruk av erfaringskonsulenter i Norge og Canada

5. september 2017

Ansatte og styret i KBT gjennomførte høsten 2016 en vellykket studietur til Ontario i Canada, og besøkte aktuelle virksomheter innenfor psykisk helse- og rusfeltet. Vi besøkte brukerstyrte sentre som Krasman Centre og Stella’s place samt Canadian Mental Health Association Toronto, Ontario Evaluation Society, St. Joseph’s Health Centre Toronto  og McMaster University. Som et resultat av…

Oppstart undervisning NTNU – Master- og Videreutdanning i psykisk helsearbeid

22. august 2017

21. august var høstens undervisning i gang for KBT. I samarbeid med NTNU undervises det blant annet for Master– og Videreutdanning i psykisk helsearbeid på St. Olavs Hospital på Øya. Studiet fokuserer på kunnskap, utvikling og forskning innen psykisk helse satt i praksis. Målet er økt kompetanse på hvordan å møte, forstå og ivareta brukere…

Medlemsundersøkelse i Stiftelsen Ett skritt videre (2017)

17. august 2017

Ingvild Sellereite og Terje Stølan (bildet) er to av de ansvarlige for tilbudet til Stiftelsen Ett skritt videre (FIRE). I 2016 innledet stiftelsen et samarbeid med KBT for å gjennomføre en medlemsundersøkelse for tilbudet ved hjelp av Bruker Spør Bruker-metoden. Funnene fra undersøkelsen tyder på at FIRE’s tilbud knyttet til fysisk aktivitet og bistand i…

Recovery, mestring i hverdagen og selvledelse – kurs på Rørvik 23.-24. september 2017

10. august 2017

KBT gjentar suksessen fra i fjor og arrangerer selvutviklingskurs på Rørvik i samarbeid med Mental Helse Nærøy og Vikna. Kurset blir 23.-24. september og varer fra kl. 10-17 begge dager. Påmelding gjøres til Mental Helse Nærøy og Vikna. Tematisk innhold første dag Selvledelse Å ta ansvar for eget liv, velge selv hva du vil fylle…

Brukeres erfaringer med legemiddelfrie behandlingstilbud

27. juli 2017

KBT har fått i oppdrag fra de regionale helseforetakene å evaluere de legemiddelfrie behandlingstilbudene. Helse- og omsorgsdepartementet ga i 2015 de regionale helseforetakene et oppdrag om å etablere legemiddelfri behandling. I oppdraget står det at «Pasienter i psykisk helsevern skal så langt det er forsvarlig kunne velge mellom ulike behandlingstilbud, herunder medikamentfritt tilbud. Tilbudet utformes i…

Gir mening å skape håp

11. juli 2017

Som en av tre nye erfaringskonsulenter i Trondheim, begynte Liv Randi Fandrem i stillingen i oktober i fjor. Hun hadde tenkt det hadde vært fint å kunne bruke erfaringa si til å hjelpe andre, men hadde aldri hørt om erfaringskonsulentyrket før hun så stillingsannonsen fra KBT. Liv Randi forteller at det ikke var noen klar…

Ressurspersoner

4. juli 2017