Siste nytt fra KBT

Medlemsundersøkelse i Stiftelsen Ett skritt videre (2017)

17. august 2017

Ingvild Sellereite og Terje Stølan (bildet) er to av de ansvarlige for tilbudet til Stiftelsen Ett skritt videre (FIRE). I 2016 innledet stiftelsen et samarbeid med KBT for å gjennomføre en medlemsundersøkelse for tilbudet ved hjelp av Bruker Spør Bruker-metoden. Funnene fra undersøkelsen tyder på at FIRE’s tilbud knyttet til fysisk aktivitet og bistand i…

Recovery, mestring i hverdagen og selvledelse – kurs på Rørvik 23.-24. september 2017

10. august 2017

KBT gjentar suksessen fra i fjor og arrangerer selvutviklingskurs på Rørvik i samarbeid med Mental Helse Nærøy og Vikna. Kurset blir 23.-24. september og varer fra kl. 10-17 begge dager. Påmelding gjøres til Mental Helse Nærøy og Vikna. Tematisk innhold første dag Selvledelse Å ta ansvar for eget liv, velge selv hva du vil fylle…

Ny ansatt i KBT

3. august 2017

Den 1. august fikk KBT en ny prosjektmedarbeider i teamet. Christina Kildal er født og oppvokst i Trondheim.  Som 21 år er hun blitt yngstemann på kontoret. Hun er utdannet kokk på Britannia Hotell, og har til nå jobbet på Café Ni Muser. Hennes arbeidsoppgaver i KBT innebærer hovedsakelig å jobbe med barn- og ungeprosjekter,…

Brukeres erfaringer med legemiddelfrie behandlingstilbud

27. juli 2017

KBT har fått i oppdrag fra de regionale helseforetakene å evaluere de legemiddelfrie behandlingstilbudene. Helse- og omsorgsdepartementet ga i 2015 de regionale helseforetakene et oppdrag om å etablere legemiddelfri behandling. I oppdraget står det at «Pasienter i psykisk helsevern skal så langt det er forsvarlig kunne velge mellom ulike behandlingstilbud, herunder medikamentfritt tilbud. Tilbudet utformes i…

Gir mening å skape håp

11. juli 2017

Som en av tre nye erfaringskonsulenter i Trondheim, begynte Liv Randi Fandrem i stillingen i oktober i fjor. Hun hadde tenkt det hadde vært fint å kunne bruke erfaringa si til å hjelpe andre, men hadde aldri hørt om erfaringskonsulentyrket før hun så stillingsannonsen fra KBT. Liv Randi forteller at det ikke var noen klar…

Har du blitt beltelagt i psykiatrisk behandling? Da vil vi gjerne snakke med deg.

8. mai 2017

Vi er på leting etter deltagere til studien «Pasientenes erfaringer fra belteleggingssituasjoner: En dypere forståelse som kan brukes for å redusere bruk av belter». Reidar Ove Høyholm er psykiatrisk sykepleier og jobber ved psykiatrisk akuttpost i Namsos. I forbindelse med sin masteroppgave ved Nord Universitet, fakultet for sykepleie og helsevitenskap, ønsker han å komme i…

WAPR-konferanse – Recovery og pårørende på dagsorden

4. mai 2017

WAPR er en uavhengig, internasjonal organisasjon bestående av interdisiplinære helsearbeidere fra psykiatrien. Organisasjonen har som mål å spre prinsipper og praksis i psykososial rehabilitering. I dag holdt WAPR en konferanse i Bergen, og temaet var recovery og pårørende. «Measuring recovery-related outcomes» var tittelen til foredraget til Mike Slade, professor ved University of Nottingham. Slade ønsker…

Faglunsj om brukermedvirkning – med Marit By Rise

2. mai 2017

KBT inviterer til faglunsj 8. juni. Denne gangen får vi besøk fra Marit By Rise fra NTNU. Rise har forsket mye på brukermedvirkning, og hva dens rolle er i Norges psykiske helsevesen. Rise har sin PhD i samfunnsmedisin, og en Master i helse-, organisasjon- og kommunikasjonspsykologi. Hennes doktoravhandling “Lifting the veil from user participation in…

Dialogmøte i Hemne

26. april 2017

  Hemne kommune viser godt samarbeid med brukerorganisasjoner, og stort fokus på å fremme uavhengighet og selvstendighet hos sine brukere. KBT har arrangert dialogmøte, og fått et innblikk i hvordan kommunen jobber med psykisk helse og brukermedvirkning. Dialogmøtenes hensikt er å bidra til at kommunens tjenesteutøvere og deres brukere skal få diskutert hvordan man skal…

Invitasjon til workshop: brukeres forhold til medikamenter i behandling

20. april 2017

Vi inviterer til workshop om medikamentenes plass i behandling av psykiske lidelser og innføring av medisinfrie tilbud i helseforetakene. KBT arbeider for tiden med å systematisere brukererfaringene som er fremkommet i løpet av vårt årelange arbeid med Bruker Spør Bruker-undersøkelser, for å avdekke hvordan helsetjenester best kan utformes for å gi kvalitet. Undersøkelsene vil suppleres…