Tett samarbeid og hverdagsmestring i Sunndal

Bilde: Deltakere fra møtet Sunndal kommune startet i fjor opp stor satsing på recoveryorienterte tjenester, hvor blant annet KBT ble invitert til fagdag for dette arbeidet for å snakke om recovery i et brukerperspektiv. Med ønske om å videreutvikle et samarbeid etter en vellykket dag, tok KBT kontakt for å følge opp dette i form…

Les mer

Roan – en perle i havgapet

  Tilbud 24/7 Den lille kystkommunen på Fosenhalvøya viser at små kommuner får til mye. Dialogmøtet med Roan kommune var et initiativ fra KBT for å diskutere recovery og brukerinvolvering. I Roan kommune har man satset mye på brukermedvirkning på individnivå, med mål om at brukere og ansatte utformer tjenestene sammen. Et resultat er et…

Les mer

Dialogmøte om innovasjon og tjenesteutvikling – Trondheim kommune

KBT og Trondheim kommunes brukerpanel har i dag hatt dialogmøte med Enhet for psykisk helse og rus, Enhet for rustjenester og Enhet for botiltak og treffsted for psykisk helse i Trondheim kommune. En sentral diskusjon på møtet var hvordan man kan få til mer differensierte boliger tilpasset folks ulike behov, samtidig som det blir rom for…

Les mer

Dialogmøte i Hemne

  Hemne kommune viser godt samarbeid med brukerorganisasjoner, og stort fokus på å fremme uavhengighet og selvstendighet hos sine brukere. KBT har arrangert dialogmøte, og fått et innblikk i hvordan kommunen jobber med psykisk helse og brukermedvirkning. Dialogmøtenes hensikt er å bidra til at kommunens tjenesteutøvere og deres brukere skal få diskutert hvordan man skal…

Les mer