Bilde: Deltakere fra møtet Sunndal kommune startet i fjor opp stor satsing på recoveryorienterte tjenester, hvor blant annet KBT ble invitert til fagdag for dette arbeidet for å snakke om recovery i et brukerperspektiv. Med ønske om å videreutvikle et samarbeid etter en vellykket dag, tok KBT kontakt for å følge opp dette i form…

Les mer

  Tilbud 24/7 Den lille kystkommunen på Fosenhalvøya viser at små kommuner får til mye. Dialogmøtet med Roan kommune var et initiativ fra KBT for å diskutere recovery og brukerinvolvering. I Roan kommune har man satset mye på brukermedvirkning på individnivå, med mål om at brukere og ansatte utformer tjenestene sammen. Et resultat er et…

Les mer

KBT og Trondheim kommunes brukerpanel har i dag hatt dialogmøte med Enhet for psykisk helse og rus, Enhet for rustjenester og Enhet for botiltak og treffsted for psykisk helse i Trondheim kommune. En sentral diskusjon på møtet var hvordan man kan få til mer differensierte boliger tilpasset folks ulike behov, samtidig som det blir rom for…

Les mer

Fra venstre: Marit Furan Schei (Fagleder i tjenesten for psykisk helsearbeid, Hemne kommune), Gustav M. Olsen (NAV), Ola Sødahl (NAV), Monica Kjøren (Miljøarbeider i tjenesten for psykisk helsearbeid, Hemne kommune), Kristine Vitsø Bratset (Seksjonsleder helse og omsorg, Hemne kommune), Rigmor Hansen (Miljøarbeider i tjenesten for psykisk helsearbeid, Hemne kommune), Jostein Kirknes Eriksen (KBT Midt-Norge), Gustav…

Les mer