Ressurspersoner

Prosjektgruppa i Min stemme teller

This image has an empty alt attribute; its file name is minstemmeteller2-1024x614-2.jpg
Prosjektgruppa: Liva Elvira Myrvold Nynes, Christina Kildal, Ellinor Elvrum Evensen og Johanne Bakken Moe.

I forbindelse med prosjektet Min Stemme Teller har KBT tilknyttet seg fire unge voksne som alle har egenerfaring med bruk av psykisk helsetjenester; Johanne Bakken Moe, Liva Elvira Myrvold Nynes, Ellinor Elvrum Evensen og Christina Kildal.

I tillegg til planlegging og gjennomføring av dette prosjektet, fungerer ungdommene som ressurspersoner og rådgivere for KBT i spørsmål som angår barn og unge.

Kursholdere: Verktøykassa

This image has an empty alt attribute; its file name is ragnaogeirinkomp-1-3.jpg
Kursholdere i Verktøykassa Ragna Vorkinnslien og Eirin Yvonne Eriksen.

Ragna Vorkinnslien, Nina Vesterdal og Eirin Yvonne Eriksen er våre kursholdere i Prosesslederkurs. De leder selvstyrkingskurs og andre kurs innenfor Verktøykassa.

Britt Inger Johansen

Bilde: Britt Inger Johansen
Britt Inger Johansen

Britt-Inger Johansen har en lang karriere som frivillig. I KBT bidrar hun i henhold til avtale med gjennomføring av prosjekter.

Britt-Inger er utdannet Cand.polit. med hovedfag (mastergrad) i samfunnsplanlegging fra Universitetet i Tromsø. Hun har tidligere vært ansatt i NAV, hvor hun var ansvarlig for mennesker med psykisk helseutfordringer. Britt Inger har i vel 20 år arbeidet som selvstendig næringsdrivende med evalueringsprosjekter, bl.a. på prosjekter innen psykisk helse. Hun har også lang erfaring som pårørende.

Michelle Bradley Eilertsen

Michelle Eilertsen
Michelle Eilertsen

Michelle Bradley Eilertsen har vært tilknyttet KBT i flere år gjennom brukerpanelet i samarbeidsprosjektet med Melhus kommune. Nå er hun ressursperson i arbeidet med recovery, og sitter blant annet i arbeidsgruppen for Recoverynettverk i Midt-Norge.