Ledige stillinger

Jobb i KBT?

Vi i KBT søker stadig etter mennesker som ønsker å bidra til at brukererfaringer legges til grunn for forbedring og utvikling av tjenester. Vi ønsker å bidra til økt kunnskap om helseutfordringer og bedringsprosesser, og vi har ulike prosjekter som forsøker å få til dette. Vi søker deg som kan tenke deg å bidra til vårt arbeid, enten som frivillig medarbeider eller gjennom å søke når vi utlyser ordinære stillinger eller engasjement.  Å bistå med prosjektideer, utredninger, avholde kurs som kursleder/kurskoordinator er også viktige elementer her.

Du kan arbeide hos oss gjennom å være:

  • Ansatt i stiftelsen i ordinær stilling eller i prosjektengasjement, på bakgrunn av utlysning og søknadsprosess
  • Ansatt med full uførepensjon og lønn inntil 1 G (Grunnbeløpet i folketrygden)
  • Ansatt med en kombinasjon av arbeidsavklaringspenger og lønn
  • I arbeidstrening – for å prøve ut arbeidskapasitet o.l.
  • Frivillig

Kombinasjon av uføretrygd eller andre trygdeytelser og honorering kan bety at man får reduserte trygdeytelser.  Dette er et ansvar den enkelte har for å undersøke. Å få til en avtale med NAV er viktig og dette kan vi bistå deg med.

Kontakt oss ved å sende åpen søknad/henvendelse til soknad@kbtkompetanse.no

Utlysninger

Dersom vi har ledige stillinger akkurat nå, vil de komme under her: