Kurs høsten 2023

Illustrasjonsbilde

I høst kan du være med på 3 ulike kurs hos oss: Erfaringskonsulent 2, kurs i journalføring og trinn 1 i kurs om Bruker Spør Bruker-metoden.

Kurs i journalføring

Tid: 20. november klokken 12-15 og 22. november klokken 9-12 (NB. dag 1 er flyttet fra 15. til 20. november)
Sted: Sorgenfriveien 9, Trondheim eller Zoom (hybrid kurs)

I dette grunnleggende kurset om journalføring lærer du blant annet om hva slags krav det er til journalføring, språkbruk i journal og etiske aspekter. Kurset består av forelesninger, refleksjon i fellesskap og gruppeoppgaver med case.

Les mer og meld deg på kurset i journalføring

Illustrasjonsbilde

Erfaringskonsulent 2

Tid: 11. desember klokken 10.30-14.30 og 12. desember klokken 9-12
Sted: Sorgrenfriveien 9, Trondheim (4. etasje) og Zoom (hybrid kurs)

Dette kurset passer for deg som har begynt å jobbe som erfaringskonsulent og ønsker faglig påfyll. Vi tar for oss noen nyttige verktøy i jobben som erfaringskonsulent, og deler erfaringer med hverandre.  Kurset består av foredrag, refleksjon i fellesskap og gruppearbeid.

Les mer om kurset Erfaringskonsulent 2 og meld deg på

Bilde av bøker

Innføring i bruker spør bruker

Tid: 13. og 14. desember klokken 9-16
Sted: Sorgenfriveien 9, Trondheim (4. etasje)

Vi får stadig forespørsel om å holde kurs i Bruker Spør Bruker (BSB). Utfordringen har vært at en fullverdig opplæring krever et passende prosjekt hvor deltakerne får opplæring underveis.

For å spre kunnskap om bruker spør bruker-modellen, lanserer vi nå et 2-dagers innføringskurs.

Les mer og meld deg på innføring i bruker spør bruker

Logo Bruker Spør Bruker (bilde)

Alle kursene gjennomføres som et samarbeid mellom KBT og KBT Fagskole.

Logo KBT
Logo KBT Fagskole