I tillegg til å være en del av Knutepunkt for Recovery, deltar KBT i flere andre nettverk. Blant annet

 

Illustrasjon nettverk (bilde)