Nettverk

I tillegg til å være en del av Knutepunkt for Recovery, deltar KBT i flere andre nettverk. Blant annet

 

  • Dialogmøter med kommuner  
  • Recoverynettverk Midt-Norge (NAPHA, Trondheim kommune, Vårres Brukerstyrt Senter, Fontenehuset Trondheim, KoRus og KBT)
  • Nettverk for recovery college
  • Kompetansesenterforum - består av alle kompetansesentre og statsforvalteren i Trøndelag. 
  • Musikkterapinettverk
  • Nettverk for utendørsterapi
  • Statsforvalterens kompetansesenternettverk for barn og unge 
  • Nettverk for medforskning/samproduksjon i forskning/brukerinvolvering i forskning
Illustrasjon nettverk (bilde)