Bedre tverrfaglig innsats (BTI) og brukermedvirkning

Den 13 og 14. November arrangerte Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet en samling for kommuner i region vest, midt og nord som driver med BTI eller skal begynne med det. Målet med samlingen var erfaringsoverføring og kunnskap om arbeidsmåter, og innspill til videre utvikling av modellen. Tema for denne samlingen var ”barn og unges…

Les mer