Erfaringskonsulenter når brukergrupper bedre enn fagfolk

Bilde: Fra venstre: Marius Pttersen (Erfaringssentrum) og Inger Sønderland (Bydel Gamle Oslo)

Inger Sønderland, prosjektleder for familieprosjektet i Bydel Gamle Oslo, formidlet sine erfaringer fra sin tid som tidligere leder av UNG Arena. Hun trakk frem at det å etablere tilbud med unge erfaringskonsulenter både er uvant for arbeidsgivere, men også svært givende. Hun har erfart hvordan erfaringskonsulenter bedre når frem til brukergrupper som fagpersoner har store utfordringer med å få i tale.

Erfaringssentrum ved Marius Pettersen løftet frem betydningen av at erfaringskonsulenter ivaretar seg selv, og har gode erfaringene fra UNG Arena hvor erfaringskonsulentene fikk rom for å drøfte sine utfordringer i jobben.

Kurset bruker begrepet «erfaringskonsulent», men det eksisterer mange andre begreper for det samme; «Medarbeider med brukererfaring», «brukerspesialist», «peer» og «erfaringsmedarbeider».  Begrepene gir bestemte assosiasjoner og forbindes med ulike ting, noe som også kan gi feil bilde av rollen.

På kurset ble det enighet om at det skal satses sterkere på å lage kurs for ledere med erfaringskonsulenter i sin stab/team. Nytt kurs blir annonsert senere i år, og vil avholdes i overgangen august/september neste år.