RBS-ene ønsker mer samhandling mellom ideell og offentlig sektor

En ny nasjonal helse- og samhandlingsplan er på høring i vår. 16. april reiste Dagfinn Bjørgen fra KBT og Kårhild Husom Løken fra Sagatun Recovery til Oslo for å delta på muntlig høring. Der representerte de De Regionale Brukerstyrte Sentrene, KBT, Sagatun Recovery, ROM-Agder, Vårres og Bikuben.

Hovedbudskapet var at ideell og frivillig sektor har mye å bidra med for å løse fremtidens utfordringer, og at recoveryorientering bør være mer vektlagt i planen når det kommer til psykisk helse- og rusfeltet.

I videoen under kan du høre hele innspillet vårt. Videoen er hentet fra videoarkivet til stortinget.no.

Les mer om høringen på recoveryknutepunkt.no