Stian bidrar til brukermedvirkning i ny håndbok om Rask Psykisk Helsehjelp

På NAPHA sine nettsider kan vi lese at

 

Rask Psykisk Helsehjelp (RPH) er et lavterskeltilbud og et korttids behandlingstilbud i kommunen for personer over 16 år med mild til moderat angst, depresjon, begynnende rusproblemer og/eller søvnvansker. Det kreves ingen henvisning. Folk tar selv kontakt. 

NAPHA hjelper kommuner som skal, eller har opprettet RPH-team, og jobber nå med en ny håndbok for etablering og drift. I arbeidet med håndboken har de invitert med Stian fra KBT, som bidrar spesielt inn i kapitlene om brukermedvirkning og samhandling.

Stian forteller i denne saken om hvordan han kom inn i dette arbeidet, hvordan han bidrar og hva fordelene med RPH-tilbud er:

Stian Pedersen (bilde)
Stian Pedersen jobber som administrasjonssekretær og prosjektmedarbeider i KBT og i KBT Fagskole (Foto: Silje Margrethe i KBT)

Våren 2021 ble KBT og jeg invitert inn i NAPHAS ressursgruppe for Rask Psykisk Helsehjelp.

For en god stund siden var det en kveld som ikke var så veldig bra. Tankene var ikke på plass, tankene jeg hadde var stort sett veldig negative. I løpet av denne kvelden tok jeg kontakt med RPH i Trondheim Kommune. Dette var min første kontakt for å få hjelp til å bearbeide min psykiske helse.

Faglunsj førte til samarbeid

Mye har skjedd siden den gang. Jeg arbeider nå som prosjektmedarbeider i KBT. Under en faglunsj sammen med NAPHA kom temaet RPH opp, og jeg kjente meg igjen i det som ble presentert. Dette utviklet etter hvert til at jeg ble med i ressursgruppa til NAPHA om rask psykisk helsehjelp. Her har jeg fått mulighet til å bidra med mine synspunkter på hvordan brukere bør involveres i RPH og hvordan opplæringen i RPH kan gjøre det bedre for de som skal bruke tilbudet.

RPH tar utgangspunkt i IAPT fra England. Der har de kommet mye lengre enn vi har kommet i Norge på dette feltet.

Bidrar med egenerfaring i utvikling av RPH-tilbudet

Gjennom arbeidet i ressursgruppa kan jeg bruke min egen erfaring til å påvirke hvordan tilbudet kan utformes i Norge. Ved å være en del av ressursgruppen får jeg også veldig god innsikt i hvordan et RPH fungerer, hvordan det økonomiske utfordringene påvirker deres arbeid.

Helsedirektoratet har et stort ønske om at alle kommuner har dette tilbudet, som økonomisk sett er veldig gunstig da tilbudet er lavterskel og man treffer de som har behov for tilbudet i en tidlig fase av sykdommen. Alternativet har jo vært at de som sliter med psykisk lidelse, angst, søvnproblemer går med dette så lenge at de havner i sykemelding i kortere eller lengere tid. Jo lengre man har disse utfordringene desto vanskeligere blir det å komme raskt tilbake til arbeidslivet.

RPH gir flere hjelp raskere

Ved å arbeide med å få flere kommuner med i RPH prosjektet vil mange av de som ikke får hjelp til sine utfordringer ha en plass å henvende seg til.

Etter sommeren 2021 så ble jeg også invitert inn i arbeidet med å skrive en ny håndbok for nye og eksisterende RPH team vi har i Norge.

Å få være med å utforme denne håndboken er et veldig spennende arbeid. Jeg har sammen med Solrun Steffensen hatt ansvar for kapitlene som omhandler brukermedvirkning og samhandling. Å få muligheten til å påvirke hvordan disse kapitlene utformes har vært en veldig spennende prosess. Resultatet av håndboken vil være klar i løpet av våren 2022.

I forbindelse med ferdigstillelsen av håndboken for RPH er det også laget en informasjonsfilm som skal vise hvordan RPH fungerer. Jeg fikk der muligheten for å fortelle min historie, om hvordan jeg tok kontakt med mitt lokale RPH tilbud i en periode som for meg var veldig vanskelig. Å dele noe som for meg er veldig personlig til hele Norge er litt skummelt, men hvis mine erfaringer kan hjelpe en annen person så er det verdt det.

Stian

Bilde av Solrun Steffensen
Solrun Steffensen i NAPHA