Tora Benedicte Svare Leinan

Stilling: Forskningsutvikler og prosjektkoordinator
E-post: tora.leinan@kbtkompetanse.no
Telefon: +47 906 53 824


Arbeider med:

Prosjektutvikling, formidling, medforskning og evaluering av helsetjenester

Utdanning:

Master i Psykologi – læring, hjerne, atferd og omgivelser;
Spesialisering i Nevrovitenskapelig Utvikling.

Erfaringsbakgrunn

Vit.ass ved Nevrovitenskapelig Utviklingslab (Nu-lab)