Prosessleder i Bruker Spør Bruker

Kurset for deg som

vil lære å lede fokusgruppeintervju

har erfaring med å bruke helsetjenester, fortrinnsvis psykisk helse- eller rustjenester

Studenter rundt bord

Om kurset

Bruker Spør Bruker (BSB) er er intervjumetode hvor personer med egenerfaring fra å være bruker av helsetjenester, evaluerer tjenestene sammen med andre brukere.

Du vil lære å lede fokusgruppeintervjuer for å hente kunnskap fra andre brukere av helsetjenester. Tanken er at du som bruker har spesielt gode forutsetninger for å få fram nyanser og informasjon som det er vanskeligere for fagfolk uten slik erfaring å få fram.

Som godkjent prosessleder i Bruker Spør Bruker (BSB) blir du involvert i interessante og krevende oppgaver gjennom evaluering og tjenesteutvikling i kommuner og helseforetak.

Teoretisk innhold

De fem teoretiske modulene i opplæringen omfatter en innføring i de sentrale elementene i en BSB-evaluering:

Fokusgruppemetode

Skrive gode referater

Utarbeide temaguide

Etiske vurderinger

Analysere datamateriale

Du vil få opplæring i intervjuteknikker, med tema som blant annet hvordan skape god stemning i en gruppe og hvordan senke terskelen for å ta ordet for deltakere i et intervju.

Du vil lære teknikker for referatskriving og analyse av kvalitativt materiale, og du vil bli utfordret på refleksjon rundt etiske problemstillinger ved å gjennomføre intervjuer. Opplæringen foregår både gjennom forelesninger og diskusjoner, samt rollespill og trening på teknikker med hverandre.

Praktisk innhold

Den praktiske delen av opplæringen består i gjennomføring av et konkret BSB-prosjekt parallelt med kurssamlingene. Eksempel på dette er prosjektet «Min stemme teller», hvor unge personer med erfaring fra psykisk helsetjenester ble BSB-prosessledere.

Den praktiske delen av opplæringen omfatter tett veiledning fra oss i hele gjennomføringsfasen.

Mennesker i kursrom (bilde)

Læringsutbytte

Personer som gjennomfører opplæring i Bruker Spør Bruker-metoden kan bli sertifisert som prosessledere. Dette innebærer at man kan bli engasjert som prosjektmedarbeider i Bruker Spør Bruker, og kan praktisere Bruker Spør Bruker-metoden.

Kurset vil gi deg kunnskap om intervju- og analyseteknikker. Du vil også lære om etisk refleksjon.

Organisering

Kurset er samlingsbasert. Det teoretiske materialet blir gjennomgått over tre helgesamlinger.

Den praktiske delen av opplæringen, med gjennomføring av en Bruker Spør Bruker-undersøkelse, går over ca. et halvt år. Kurset forutsetter at man har mulighet til å delta på kurssamlinger og gjennomføring av Bruker Spør Bruker-opplæringscase i Trondheim.

Kurs og opplæringscase andre steder i landet blir annonsert på nett.

Kursbevis

For å motta kursbevis må du delta på minst 2/3 av alle teorisamlinger i kurset.

For å bli sertifisert som prosessleder i Bruker Spør Bruker-metoden må du delta på den praktiske gjennomføringen av en Bruker Spør Bruker-evaluering, og bli godkjent av kurslederne som prosessleder.

Forkunnskaper

Det er en stor fordel at du liker å omgås med andre mennesker.

Da kurset ender opp i skriving av en rapport, er det greit at du har god skriftlig formuleringsevne, og kjenner til det grunnleggende innenfor tekstbehandling.

Kursavgift

Kurset er gratis i bytte mot at man deltar i gjennomføringen av en Bruker Spør Bruker-undersøkelse.

Neste kurs

Det er for øyeblikket ikke planlagt noen nye prosessleder-kurs. Derimot arrangerer vi innøringskurs i BSB-metoden.

Kurset holdes gjerne i forbindelse med Bruker Spør Bruker-undersøkelser hvor vi ser muligheten for å holde opplæring.

Kurs for grupper

Kurset kan avholdes for grupper på forespørsel.

Kursledere

Daglig leder, Dagfinn Bjørgen (bilde)
Juni Høiseth (bilde)

Dagfinn Bjørgen
Daglig leder i KBT

Dagfinn er daglig leder i KBT og leder av utviklingsprosjekter for erfaringskonsulenter innen ambulerende team og kommunale tjenester.

Han har blant annet arbeidet med en utredning av hvordan medarbeidere med brukererfaring kan implementeres i Norge og har årelang erfaring som tillitsvalgt i brukerorganisasjoner.

Juni Raak Høiseth
Prosjektkoordinator i KBT

For tiden jobber hun blant annet med evaluering av pakkeforløp innen psykisk helse og rus, og med brukermedvirkning av barn og unge.

Hun er utdannet innen kultur- og dramafag. For tiden tar hun en mastergrad i helse- og sosialfag på deltid ved Høgskolen i Volda.

Kontakt/påmelding

Hvis du vil ha beskjed når neste kurs starter, meld deg på vårt nyhetsbrev!
For spørsmål/henvendelser om kurs, ta kontakt på post@kbtkompetanse.no eller 73 84 23 75.