Bruker Spør Bruker-evaluering – Værnesregionen distriktsmedisinske senter – Brukeres erfaringer med opphold ved Distriktsmedisinsk senter

I 2009 fikk KBT Midt-Norge muligheten til å prøve metoden Bruker Spør Bruker i en 3 årig forsknings- og utviklingsavtale med Helse Midt-Norge RHF. Vi har i denne perioden gjennomført 3 evalueringer, ved St. Olavs Hospital, Sykehuset Levanger og Namsos og nå ved Værnesregionen DMS. Satsingen har vært vellykket. Først og fremst skyldes det godt samarbeid med Helse Midt-Norge RHF v/Unni Dahl, som har vært vår kontaktperson i disse årene. I dette prosjektet har det i tillegg vært et utvidet samarbeid med Unni Dahl. Som del av denne undersøkelsen er det samlet inn data som skal brukes i videre forskning ved NTNU. Gjennomføringen av Bruker Spør Bruker Værnesregionen DMS har også vært vellykket.

Når vi spør pasientene om hva som er det viktigste med oppholdet for dem, har de fleste fått positiv omtale av DMS tilbudet ved sykehus og fra kjente, familie og venner på forhånd. Dette gjør overgangen fra sykehus til DMS god. Flere av de intervjuede har opphold på DMS for første gang. Geografisk nærhet til bostedet er viktig for pasientene. En stor andel av respondentene er fra Stjørdal kommune.

Det kan være langt å kjøre til og fra Levanger eller til Trondheim når man trenger behandling, pleie og oppfølging. Nærhet til hjemmet og kjente omgivelser synes å være en viktig del av trivsel, men det er også viktig av praktiske hensyn i livssituasjonen.

At DMS ligger geografisk nært hjemstedet gjør det blant annet lettere for pårørende å komme på besøk og at den som er inneliggende kan få ordnet praktiske behov, som å hente klesskift og nødvendige eiendeler hjemme.

Videre er det både trivsel og opptrening i at Stjørdal Sentrum er i kort gangavstand fra DMSets lokaler. Butikker, uteareal og annen service er derfor lett tilgjengelig også når man har store bevegelseshemninger. Det er allikevel slik at det å bli ivaretatt på sine behov for oppfølging av medisinske behov og at man møter personale som har høy kompetanse på den tilstanden man er innlagt for er like viktig for tilfredshet som forhåndsomtale og lokalisering.

Forfattere:

Heidi Westerlund
Dagfinn Bjørgen

 

Rapport:

Bruker Spør Bruker-evaluering – Værnesregionen distriktsmedisinske senter – Brukeres erfaringer med opphold ved Distriktsmedisinsk senter (2013)