Bilde: Fra venstre: Karl Johan Johansen, Dagfinn Bjørgen og Rolf Mollan. KBT skal i samarbeid med Braive AS gjennomføre en studie av hvordan et digitalt hjelpesystem kan bidra til tidligere og raskere hjelp for ungdom i forhold til psykisk helse. I prosjektet skal systemet til Braive testes ut i kommuner i Trøndelag og Jämtland samt…

Les mer

Bilde: Fra venstre: Christina Kildal, Johanne Bakken Moe og Ida Therese Håverstein Er du mellom 18 og 23 år, bor i Trondheim eller nært og har erfaring med å motta hjelpetjenester fra barnevernet? Da vil vi gjerne komme i kontakt med deg! Hva er dette? Prosjektet «Min Stemme Teller» i regi av Kompetansesenter for brukererfaring…

Les mer

Bilde: Fra venstre: Christina Kildal (KBT), Rita Oja (Stangehjelpa), Birgit Valla (Stangehjelpa) og Johanne Bakken Moe (KBT) Den 13. juni var det duket for dialogkonferanse i evalueringen av Stangehjelpa Team Barn og Unge, en del av prosjektet Min Stemme Teller. Prosjektleder Juni Raak Høiseth og prosjektmedarbeidere Christina Kildal og Johanne Bakken Moe fra KBT tok…

Les mer

12. september 2019 Kl. 09:30 – 16:00 Quality Aiport Hotel Værnes Vi inviterer kommuner og spesialisthelsetjeneste i Midt-Norge som har begynt å jobbe med recovery til dialog og faglig påfyll! Flere og flere aktører ønsker å jobbe recoveryorientert, men møter på hinder på veien i implementeringen. Det er behov for å møte andre for å…

Les mer

Todagerskurs: Erfaringskonsulent – erfaring som profesjon – Et kurs for arbeidsgivere og erfaringskonsulenter Bli med på kurs 29. og 30. august! Dette kurset er for deg om du er arbeidsgiver som har ansatt (eller vurderer å ansette) erfaringskonsulenter erfaringskonsulent i jobb interessert i å vite mer om denne nye og spennende stillingstypen Meld deg på…

Les mer

15. og 16. april hadde KBT besøk av Gillian Mulvale fra Canada i forbindelse med samarbeidsprosjektet «Canada-Norge – Operasjonalisering av erfaringsdrevet innovasjon gjennom integrasjon av erfaringskonsulenter i helsevesenet». Den første dagen gikk vi gjennom ulike modeller for hvordan erfaringskonsulenttjenester er integrert i helsevesenet i begge land, om veiledning og opplæring av erfaringskonsulenter, og hvorvidt vi…

Les mer

Bilde: Fra venstre: Marius Pttersen (Erfaringssentrum) og Inger Sønderland (Bydel Gamle Oslo) Inger Sønderland, prosjektleder for familieprosjektet i Bydel Gamle Oslo, formidlet sine erfaringer fra sin tid som tidligere leder av UNG Arena. Hun trakk frem at det å etablere tilbud med unge erfaringskonsulenter både er uvant for arbeidsgivere, men også svært givende. Hun har…

Les mer

Bilde: Fra venstre: Frida Rotlid, Maren Kjeldstad, Wigdis Helen Sæther, Li Anne Charlotta Söderhielm og Bjørnar Schei. I løpet av vinteren 2018/2019 har KBT vært med i utforming og vurdering av eksamen i emnet «Kommunikasjon, samhandling og konflikthåndtering» på master-/videreutdanningen i psykisk helsearbeid ved NTNU. Å sette brukerperspektivet på agendaen i utdanningen er et viktig…

Les mer

Fylkesmannen, KoRus Midt-Norge, NAPHA, KBT, RIO og Mental Helse inviterer til to dagers nettverkssamlinger i 2019. Samlingene arrangeres spredt i fylket slik at det blir kortest mulig reisevei for deltakerne. Program for samlingene blir tilnærmet likt, men med variasjon i presentasjon av lokalt arbeid. Det er ønskelig at deltakere fra samme kommune melder seg på…

Les mer

Bilde: Fullsatt sal på foredraget om recovery ved Dagfinn Bjørgen. Under temaet «recovery anno 2019» holdt daglig leder ved KBT innlegg om recovery sett i et brukerperspektiv både nasjonalt og internasjonalt. KBT jobber sammen med de fem andre regionale brukerstyrte sentrene om å etablere recoveryknutepunkt som nettverksarenaer for å styrke utvikling av recovery i et…

Les mer