KBT søker tre nye medarbeidere i 50 % stillinger. Vi søker deg som vil arbeide med å løfte brukerstemmen i tjenesteutvikling gjennom å være forskningsutvikler og prosjektkoordinator. Vi ønsker svært gjerne erfarne medarbeidere fra relevant arbeid og som selv har erfaring med å være avhengig av hjelp fra helse-/sosialtjenester i sitt liv. KBT ønsker å styrke…

Les mer

I to tidligere blogposts har jeg gitt en innføring i det å bli fri fra den indre kritikeren (se del 1, og del 2). Dette er siste del, som går i gang med noen konkrete strategier du kan bruke for å håndtere kritikeren! En viktig nøkkel i slikt arbeid er alltid å være tålmodig med seg selv! Gamle vaner…

Les mer

Påmelding er nå åpen! Klikk her for å melde deg på! Dette kurset er spesielt for dere som er i en tidlig fase, enten som arbeidsgiver eller som erfaringskonsulent / erfaringsmedarbeider. En erfaringskonsulent er en person som jobber  i helsetjenesten på bakgrunn av sin egenerfaring som bruker av tjenesten. Mange erfaringskonsulenter jobber med oppfølging av brukere,…

Les mer

En erfaringskonsulent er en person som jobber  i helsetjenesten på bakgrunn av sin egenerfaring som bruker av tjenesten. Mange erfaringskonsulenter jobber med oppfølging av brukere, mens andre er rådgivere på forskjellige nivå i tjenesten. Enten du er arbeidsgiver eller selv skal fylle rollen som erfaringskonsulent (også kalt erfaringsmedarbeider), så vil du møte spørsmål om hvordan…

Les mer

Organisasjonen NSPH – Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Sverige har arbeidet med å utvikle et opplæringsprogram for implementering av PEER (Personlig Egenerfaren Resurs) tilsvarende erfaringskonsulent i Norge. NSPH er et nettverk som ble startet i 2007, og består i dag av 13 medlemsorganisasjoner. De har arbeidet systematisk med implementeringen av erfaringskonsulenter i Sverige. I går ble…

Les mer

I forrige blogg skrev jeg om den indre kritikeren, og hvordan du kan bli fri fra den. Kort oppsummert er det tre steg: Utforsk og lær alt du kan om akkurat DIN indre kritiker, slik at du kan… Lære deg å kjenne den igjen i hverdagen, for så å… Lære deg å ikke bli fanget…

Les mer

KBT arrangerer gratis Selvstyrkingskurs på Oppdal fra 1. februar! Selvstyrkingskurset er for alle som trenger verktøy for å hevde seg selv mer, og for å fungere bedre i relasjoner, og livet generelt. Påmelding Har du dårlig selvtillit? Er det utfordrende for deg å hevde deg? Har du vanskelig for å “ta tak” i livet? Trenger…

Les mer

KBT har vært på studietur til København den 6. desember arrangert av WAPR Norge og NAPHA, for å få kompetansepåfyll i hvordan å styrke erfaringsmedarbeiderfunksjonen og satsing på recovery i tjenesten. Danmark har kommet lengre enn Norge i antallet erfaringsmedarbeidere ansatt i psykisk helsetjenester. De omtaler erfaringsmedarbeideryrket med den engelske benevnelsen «peer». Vi ønsker å…

Les mer

Første rapport fra Bruker Spør Bruker-evalueringen av implementeringen av medikamentfrie tilbud er nå offentlig.  Etableringen av de medikamentfire tilbudene ble gitt som krav til de regionale helseforetakene fra helseministeren i 2016 på bakgrunn av krav fra «Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsløp». KBT har på oppdrag fra Helsedirektoratet via Helse Midt-Norge fått i oppdrag å evaluere implementeringen…

Les mer