Har du fått behandling i BUP etter 1/1-2019?

Juni Høiseth (bilde)

Juni (bildet) ønsker å høre om dine erfaringer med behandling i BUP.

Vi vil snakke med deg som er over 16 år og har gått i behandling i BUP etter 1/1-2019. Ungdom får et gavekort på 300.- som takk for hjelpen.

Vi vil også gjerne snakke med deg som er pårørende til barn/ungdom opp til og med 18 år som går i behandling i BUP.

Viktig forskning

I september og oktober skal en forskergruppe gjennomføre en brukerundersøkelse der vi vil intervjue ungdom over 16 år som har erfaring med behandling i Barne- og Ungdomspsykiatrien (BUP), og pårørende til barn og unge (0-18 år) om hvordan de opplever behandlingen.

Bakgrunnen for undersøkelsen er at det fra januar 2019 ble innført noe som heter Pakkeforløp for psykisk helse. Nå skal vi se nærmere på hvordan det fungerer. De aller fleste som går i behandling i BUP er en del av et slikt forløp.

Målet med pakkeforløpene er økt brukermedvirkning, mer likeverdige tilbud, sammenhengende og koordinerte pasientforløp og bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner.

Hvordan kan du bidra?

Det er enkelt å bidra til denne undersøkelsen.

Først tar du kontakt, og så avtaler vi et intervju som vil foregå enten over telefon eller video (over nett). I intervjuet deler du dine erfaringer med oss.

Vi vil blant annet snakke om hvordan det var å komme til BUP. Følte du at du fikk nok informasjon om det som skulle skje? Spør behandleren din deg om hvordan du synes behandlingen fungerer? Er det noe samarbeid med andre, og hvordan synes du det fungerer?

Vi vil gjerne høre om det som er bra og det du synes kan bli bedre!

Helt anonym

Hvis du deltar på evalueringen får du være helt anonym. Det vil si at ingen andre enn den som intervjuer deg, og eventuelt de du blir intervjuet sammen med, får vite at du har vært med eller hva du har sagt.

Vi vil heller ikke spørre deg om noe helt privat, som din personlige helse.

Hvem er du?

Ungdom:

  • Du er over 16 år
  • Du har gått i behandling i BUP etter 2018
  • Du kan komme fra hvor som helst i landet

Pårørende: Vi ønsker å snakke med pårørende til de mellom 0 og 18 år som går i behandling i BUP nå, eller har gått i behandling etter 2018.

Hvordan melder du deg på?

Hvis du vil bidra med dine erfaringer, er det bare å ta kontakt med prosjektkoordinator i KBT, Juni Raak Høiseth. Hun kan også gi deg mer informasjon om evalueringen.

E-post: juni.hoiseth@kbtkompetanse.no

Telefon: 98 88 82 98

Vi gleder oss til å høre fra deg!