Nytt prosjekt – I «Rom for medvirkning» skal ungdommer og fagpersoner jobbe sammen for bedre brukermedvirkning

Juni Raak Høiseth (bilde)
Juni Raak Høiseth i KBT har jobbet lenge for god brukermedvirkning for barn og unge. Nå ser hun frem til å starte opp et nytt prosjekt vi håper kan føre til reelle tiltak som utgjør en forskjell. Nøkkelen i prosjektet er samarbeid, hvor vi skal utforske mulighetsrommene som faktisk finnes i BUP.

Sammen om god brukermedvirkning i BUP

Til tross for en ny runde med usikkerhet og tiltak i den pågående pandemien, kan vi på tampen av 2021 slippe jubelen løs i KBT. Vi har nemlig fått midler fra Stiftelsen Dam, gjennom Rådet for psykisk helse, til et nytt prosjekt i vår satsning på barn og unge.

I «Rom for medvirkning» skal ungdommer med egenerfaring og fagpersoner som jobber i BUP i fellesskap utarbeide råd, anbefalinger og konkrete tiltak til hvordan man kan realisere god brukermedvirkning. Anbefalingene vil bli presentert både i et trykt og et nedlastbart ressurshefte, samt korte filmer og podcast.

Gjennom tidligere prosjekter, som Min stemme teller, har vi sett at det er store utfordringer når det kommer til å realisere god brukermedvirkning på psykisk helsefeltet for denne gruppen barn og unge. Prosjektleder Juni ser fram til å starte på dette viktige prosjektet:

 

«Vi gleder oss masse til å ta fatt på et spennende arbeid, og håper at dette kan bidra til at fagpersoner skal se mulighetene for å realisere god medvirkning for barn og unge!»

 

Det gjør også assisterende daglig leder i KBT, Katie. Hun har blant annet ledererfaring fra BUP, og jobber nå sammen med Juni om vår satsning på barn og unge. «Jeg er så utrolig glad, dette er et kjempeviktig prosjekt. Jeg gleder meg til å komme i gang!»

Mer informasjon om prosjektet kommer i 2022.

Katie Wikstrøm (bilde)
Assisterende daglig leder i KBT, Katie Wikstrøm, ser fram til å starte på prosjektet Rom for medvirkning sammen med Juni og samarbeidspartnerne i prosjektet. Mer informasjon om prosjektet kommer i 2022