Siste nytt fra KBT

Global Trigger Tools – Forbedring av psykiatrisk behandling

27. februar 2017

  Det er viktig at personer med brukererfaring deltar og påvirker der de kan. På den måten kan vi få et bedre helsevesen for dem det gjelder – nemlig pasienter, brukere og pårørende. Helseforetak i Norge er pålagt å måle forekomst av pasientskader, og innen somatikken bruker man verktøyet Global Trigger Tools. Metoden består av…

Vil du dele dine erfaringer med å motta behandling for spiseforstyrrelser?

13. februar 2017

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling i Midt-Norge (KBT Midt-Norge) og ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser har fått støtte fra Extrastiftelsen til å gjennomføre et prosjekt der vi skal undersøke hvilke erfaringer tidligere pasienter med spiseforstyrrelser har når det kommer til hva som var deres behov for hjelp, før de oppsøkte behandling, underveis i tilfriskningsprosessen, mens de var…

FIRE – Ett skritt videre

2. februar 2017

KBTs ansatte sammen med FIREs Ove Wigum (nederst til venstre) og Ingvild Sellereite (øverst til høyre). KBT har innledet et samarbeid med stiftelsen FIRE – Ett Skritt Videre. FIRE ble stiftet i 2008 av Wenche Slemmelid Olsen og Terje Stølan. Sammen hadde de et ønske om å gi sosialt og sportslig tilbud til tidligere rusmisbrukere…

Hvordan oppleves det å bli innlagt?

16. januar 2017

Marian Ådnanes Heidi Westerlund KBT Midt-Norge er for tiden inne i et samarbeid med SINTEF Helse om et europeisk forskningsprosjekt som omhandler brukererfaringer med innleggelse i psykisk helsevern. Vi søker deg som kan ha interesse av å dele dine erfaringer med dette til et fokusgruppeintervju i februar. Marian Ådnanes (bildet til venstre), som er forskningsleder…