I Norge har vi hatt over 20 år med omfattende statlig finansiert innsats for å forebygge selvmord. På tross av dette har forekomsten av selvmord holdt seg relativt stabil. Hensikten med studien er å bidra til å finne svar på hvorfor det ikke har vært særlig nedgang og hva som nå bør gjøres i det selvmordsforebyggende arbeidet for å få antall selvmord ned.

Vi ønsker derfor å komme i kontakt med noen som har gjort selvmordsforsøk for 3-5 år siden, men som nå ikke er under behandling i psykisk helsevern. Du må ha mulighet til å gjøre intervjuet i Midt-Norge, Stavanger, Oslo, Bergen eller Tromsø. Du kan selv velge om du vil intervjues alene eller sammen med andre som har samme erfaring. Fokus vil være på dine refleksjoner rundt hva som kunne ha forebygget selvmordsforsøket ditt, hva som var viktig i din bedringsprosess etter selvmordsforsøket, samt dine refleksjoner rundt hvordan selvmord best kan forebygges.

Du kan når som helst og uten grunn trekke deg fra prosjektet. All informasjon som samles inn om deg vil bli behandlet konfidensielt og på en måte som gjør at det ikke er mulig å identifisere deg.

Har du spørsmål om prosjektet eller ønsker å delta, ta kontakt med:

Prosjektleder og doktorgradsstipendiat Kristin Espeland, telefon: 95708374, e-post: kristin.espeland@ntnu.no

Prosjektet er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, saksnr. 2016/2160, 13.01.2017.