Bruker Spør Bruker-evaluering – Levanger kommune

Levanger kommune ønsket å gjøre en Bruker Spør Bruker-evaluering av deres tjenester i helsesektoren. De var spesielt opptatte av fire gruppetjenester: Tjuddur’n, KID, Kontakten, og Akkar’n.

Vi møtte en stor tilfredshet med gruppetilbudene, som ga mange et viktig sosialt nettverk. Det var ønskelig at aktivitetstilbudet skulle utvikles videre, slik at flere kunne få mulighet til å delta i gruppebaserte tilbud.

Det var behov for kvalitetssikring av informasjonsrutinene for en del av tilbudene. Det var få som visste om de hadde individuell plan (IP). Ansvarsgruppemøtene opplevdes som krevende for brukerne, men det kom også fram at de var til stor hjelp for å få raske avklaringer og hurtige søknadsprosesser.

Kommunen syntes å ha en utfordring med krisehåndtering. Fastlegene opplevdes å ha vanskeligheter med å gi informasjon om tilbudene i kommunen, og det syntes å være høy terskel for henvisning til spesialisthelsetjenesten, selv når brukeren selv ønsket dette.

 

Forfattere:

Randi Røvik
Dagfinn Bjørgen
Heidi Westerlund

 

Rapport:

Bruker Spør Bruker-evaluering, Levanger kommune (2008)