Litteratur om Recovery

Tekst: Christina Kildal og Elisabeth Asphaug Rauboti.

Se våre engelske ressurssider for litteratur på engelsk. Offentlige dokumenter

 Bøker og hefter

  • Mental Health Coordinating Council (2023). Recoveryorientert språkguide, 3. utgave
  • Karlsson, B. & Borg, M. (2017) Tradisjoner, fornyelser og praksiser. Oslo: Gyldendal Akademisk.
  • Landheim, A., Wiig, F. L., Brendbekken, M., Brodahl, M. & Biong, S. (2016). Et bedre liv. Historier, erfaringer og forskning om recovery ved rusmiddelmisbruk og psykiske helseproblemer. Oslo: Gyldendal Akademisk.
  • Borg, M. & Topor, A. (2014). Virksomme relasjoner: om bedringsprosesser ved alvorlige psykiske lidelser. Oslo: Kommuneforlaget.
  • Barth, T; Børtveit, T & Prescott, P. (2013). Motiverende intervju. Samtaler om endring. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Rapporter og publikasjoner

 Forskningsartikler

 Linker til videre ressurser

Se våre engelske ressurssider for linker til engelske sider.